Govern obert i transparència

Pla antifrau

Next Generation EU

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next Generation EU per estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia de COVID19 amb una assignació de fons per avançar cap a una Unió Europea més ecològica, més digital i més resilient davant els canvis i reptes futurs.

El Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR) és la peça central d’aquest programa, establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és l'instrument que va aprovar el Govern d'Espanya per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU en el marc del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). 

L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre configura el sistema de gestió del PRTR. 

L'article 6 d'aquesta Ordre estableix l'obligació de què tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR disposi d'un «Pla de mesures antifrau» amb la finalitat de garantir i declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

PLA ANTIFRAU

Pla antifrau versió 1

Per participar en l’execució de l’esmentat PRTR, i aprofitar aquesta oportunitat per incorporar la gestió dels riscos de corrupció i frau a tots els procediments de gestió de l’organització municipal, l'Ajuntament de Manresa va procedir a a la realització d'una avaluació inicial del risc, impacte i probabilitat de risc de frau en els processos de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,   –i per raons d’urgència- es va dotar el desembre de 2021 d’una primera proposta de Pla de Mesures Antifrau, és a dir, un primer document de mesures amb un contingut bàsic, amb la intenció de completar-lo amb posterioritat

En aquest enllaç podeu descarregar la resolució del dia 27 de desembre de 2021 d'aprovació del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Manresa i annexos, redactat en els termes i requisits previstos en l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Pla antifrau versió 2

A partir d’una anàlisi més acurada, una millora del seu redactat i incorporant-hi més annexos, la segona versió del pla antifrau es va  sotmetre a aprovació del Ple municipal  el 20 d’octubre de 2022.

Pla de mesures antifrau versió 2

Annexos del pla antifrau versió 2 (descàrrega d'un sol document amb tots els annexos junts)

Annexos (descàrrega de cada annex per separat)