Govern obert i transparència

Modificacions de contractes

La Unitat de Contractació també fa públiques les dades de les modificacions de contractes que s'han tramitat. Per a cada modificació es detalla el contracte objecte de modificació, l'adjudicatari, l'objecte de la modificació, la data d'aprovació i d'efectes i la seva repercussió econòmica en el contracte. Les modificacions es desglossen per anualitats:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015