Govern obert i transparència

Contaminació acústica

Mapa de capacitat acústica

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona.

Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la població. L’Ajuntament de Manresa, ha aprovat el Mapa de capacitat acústica per Acord de Ple adoptat en la sessió del dia 19 de març de 2015