Govern obert i transparència

Crònica del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del dia 18 de gener de 2024

Dijous, 18 de Gener de 2024
Crònica del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del dia 18 de gener de 2024

Durant la sessió, s’han aprovat els imports que es destinaran a les obres de la Fàbrica Nova i del polígon del Pont Nou II i les noves tarifes d’aigua i clavegueram i d’autotaxis. S’han debatut un total de vuit proposicions i nou preguntes entrades pels grups municipals.

L’Ajuntament de Manresa ha celebrat aquest dijous al matí el primer Ple ordinari de l’any, corresponent al mes de gener. La sessió ha començat amb la informació de les resolucions d’alcaldia i, tot seguit, s’ha passat a l’apartat dels dictàmens, que s’ha iniciat amb l’únic punt que contenia l’Àrea d’Alcaldia, referent a l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per convocar una plaça de la seva plantilla, punt que s’ha aprovat per unanimitat.

 

També s’ha aprovat per unanimitat el primer dictamen de l’Àrea de Serveis Generals sobre l’ajut al menjar destinat al personal de l’Ajuntament de Manresa que realitza jornades laborals iguals o superiors a 12 hores, per tal de pal·liar la despesa que suposa fer els àpats fora de casa i per promocionar que aquests siguin més saludables.

 

Dins la mateixa àrea, s’han tractat tres punts més, referents a qüestions d’Hisenda. En el primer, s’ha aprovat la plurianualitat per poder executar les obres de façanes i cobertes de la Fàbrica Nova, amb un import de 3.370.737 euros per aquest any 2024 i de 6.271.959 euros per a l’any 2025, finançats a través d’una subvenció de l’Estat. S’ha aprovat amb els vots de l’equip de govern (ERC, PSC i Impulsem) i l’abstenció de la resta de grups de l’oposició (Junts, Fem, FNC i Vox). Un cop aprovada la plurianualitat, ara es podrà iniciar l’expedient de contractació.

 

Els mateixos vots ha rebut l’altre dictamen en el qual s’ha aprovat una altra plurianualitat, en aquest cas referent a les obres d’urbanització del nou Polígon del Pont Nou II, amb un import de 5.651.495 euros per aquest 2024, 6.906.450,84 euros per al 2025 i 6.906.450,84 euros per al 2026. L’import total del projecte és de 19.464.396,68 euros, que es financen amb quotes de propietaris (entre els quals hi ha l’Ajuntament de Manresa) i un préstec sol·licitat per l’Ajuntament. L’adjudicació de les obres es preveu ben aviat.

 

Per acabar aquesta àrea, en el darrer punt d’Hisenda s’ha tractat l’increment de les tarifes del servei públic d’autotaxis per al 2024, que s’ha marcat en un 2,6%, el percentatge que marca la Comissió de Preus de Catalunya. S’ha aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC, Impulsem, Junts i FNC i l’abstenció de Fem i Vox.

 

L’apartat de dictàmens ha finalitzat amb l’Àrea de Territori, en la qual s’han tractat dos temes. Tots dos han rebut el vot a favor de tots els partits excepte de Fem i Vox, que s’han abstingut. En el primer, s’ha aprovat la modificació del Mapa de Capacitat Acústica de Manresa, aprovat el 2015, en compliment a una sentència que accepta les peticions de l’empresa Postes y Maderas SA. En el següent, s’ha aprovat definitivament el Pla de Millora Urbana de regulació de la composició volumètrica del passatge Balmes després de resoldre les al·legacions debatudes entre l’Ajuntament de Manresa i la propietat.

 

Tot seguit, s’ha entrat a la part de proposicions. En aquest Ple, els grups municipals n’han presentat vuit, una de les quals —la d’Impulsem referent a la C-55— s’ha retirat de l’ordre del dia a petició del grup proposant. Les altres han estat presentades per Vox, que ha demanat sobre l’estat del pont de Sant Francesc, Fem Manresa, que ha demanat sobre la residència de gent gran al Xup i per la recuperació de les competències plenàries, i per Junts, que n’ha presentat quatre: per combatre la multireincidència delictiva, per dignificar el Pont Llarg i els seus entorns, per recuperar “l’esperit tradicional” de la Cavalcada de Reis i per la preservació del regadiu productiu de la ciutat.

 

Pel que fa a la proposició de Vox sobre el pont de Sant Francesc, no ha prosperat perquè només ha rebut el seu vot a favor, ja que la resta de partits hi ha votat en contra. Tampoc ha prosperat la proposició de Fem sobre la residència del Xup. Després d’un llarg debat, s’ha rebutjat en no obtenir prou suport (ha rebut els vots de Fem, Junts i FNC).

 

Sí que ha prosperat la proposició de Fem referent a les competències del Ple, que ha incorporat una esmena acordada entre el grup proposant i els grups del govern perquè es puguin debatre en les sessions plenàries qüestions que ara es tractaven en junta de govern, en matèria de contractació, concessions, compres, alienacions i concessions de béns municipals. Hi han votat a favor tots els grups excepte Vox, que hi ha votat en contra.

 

Seguidament s’han tractat les quatre proposicions entrades per Junts. En la primera, sobre la multireincidència delictiva, el grup proposant ha pactat un text nou amb els grups de l’equip de govern, que és el que s’ha acabat votant. Així, ha rebut el vot a favor de Junts, ERC, PSC i Impulsem, i també el de FNC, mentre que Fem i Vox hi han votat en contra. S’ha aprovat demanar la reforma del Codi Penal i la Llei Orgànica d’enjudiciament criminal per fer front a aquest fenomen i exigir al Govern de la Generalitat que elabori un estudi sobre la sobrecàrrega actual als jutjats de Catalunya.

 

En la segona proposició de Junts, sobre la dignificació del Pont Llarg, també s’ha acabat votant un text nou pactat entre Junts i el govern, grups que hi han votat a favor conjuntament amb Fem i FNC. Vox hi ha votat en contra. S’ha aprovat instar al Govern català que encarregui la redacció d’un estudi patrimonial i un projecte de restauració del Pont Llarg i que el govern de la ciutat planifiqui actuacions que ajudin a millorar alguns espais escènics destinats al Pessebre Vivent que es fa en aquest indret.

 

La tercera proposició de Junts ha demanat recuperar “l’esperit tradicional” de la Cavalcada de Reis. Ha estat rebutjada en no obtenir els suports necessaris, ja que només hi ha votat a favor Junts i el FNC; la resta de grups hi ha votat en contra. I, la darrera proposició presentada per Junts, ha tractat sobre la preservació del regadiu productiu de la ciutat. També ha estat rebutjada en obtenir només els vots a favor de Junts.

 

Abans d’entrar al torn de les preguntes, s’ha tractat com a punt sobrevingut la revisió de les tarifes d’aigua i de clavegueram, servei que es gestiona a través d’Aigües de Manresa SA. Les noves tarifes, que ja van ser aprovades per unanimitat pel Consell d’Administració de l’empresa pública, comporten un increment mig ponderat del 5,65%. El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte del FNC, que s’ha abstingut, i de Vox, que hi ha votat en contra.

 

S’ha entrat tot seguit al torn de preguntes que els grups municipals fan a l’equip de govern, en el que ha estat el darrer tram de la sessió plenària. En aquest Ple, n’hi ha hagut 9: Junts ha preguntat sobre les plaques del porta a porta comercial, sobre la mobilitat al barri de la Sagrada Família i sobre la xarxa de subministrament d’aigua; Fem sobre la pacificació del carrer Santa Maria; el FNC ha demanat sobre la cavalcada de Reis i sobre els resultats de l’informe PISA, i Vox ha demanat sobre les persones estrangeres es van empadronar a Manresa el 2023, sobre l’ocupació il·legal i sobre l’assistència al Campi qui Jugui.

 

 

(*) Podeu recuperar íntegrament el Ple de gener al canal de YouTube de l’Ajuntament de Manresa