Govern obert i transparència

El Departament d'Educació i l'Ajuntament de Manresa presenten un paquet de mesures per reduir la segregació escolar i les desigualtats educatives

Divendres, 12 de Gener de 2024
El Departament d'Educació i l'Ajuntament de Manresa presenten un paquet de mesures per reduir la segregació escolar i les desigualtats educatives
  • Les novetats en el mapa educatiu de la ciutat, treballades amb representants de la comunitat educativa, tenen l’objectiu de promoure l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives a la ciutat.

 

  • Una de les primeres accions que es duran a terme és la nova proposta de zonificació escolar per a primària i la nova proposta d’adscripcions de primària a secundària.

 

  • També es promocionaran els grups singulars, adreçats a grups de famílies que vulguin revertir la situació de segregació de determinats centres.

El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Manresa han presentat un paquet de mesures, que han estat treballades conjuntament amb representants de la comunitat educativa, per reduir la segregació escolar i les desigualtats educatives a la ciutat. Així ho ha explicat aquest divendres la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix López, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet Estrada, en una roda de premsa en la qual també hi han estat presents equips directius d’escoles de Manresa i membres de les comissions que han participat en l’elaboració de les propostes.

Segons han detallat, una de les primeres accions que es materialitzaran és la nova proposta de zonificació escolar per a primària i la nova proposta d’adscripcions de primària a secundària, que en els darrers mesos s’ha estat treballant de manera interna en el si d’unes comissions formades per tècnics del Departament i de l’Ajuntament, direccions de centres públics i concertats de primària i secundària, assessors externs i sindicats, entre altres. La directora dels Serveis Territorials, l’alcalde i el regidor d’Educació han volgut fer un agraïment profund a totes les persones que han participat en aquestes comissions, amb moltes hores treballades pensant sempre en el bé comú dels infants i la ciutat.

Sobre la taula, han tingut l’encàrrec d’elaborar el nou mapa de zonificació escolar, que per primera vegada s’ha fet prioritzant la reducció de la segregació escolar, i que en última instància ha de ser aprovat pel Departament d’Educació. El nou mapa es començarà a explicar a les famílies el dia 16 de gener, quan s’iniciaran les xerrades que s’han previst per explicar tots els canvis que hi haurà per a la propera preinscripció escolar del curs 2024 – 2025. La nova zonificació també es podrà consultar a la web de l’Ajuntament de Manresa i a la del Departament d’Educació.

La revisió de la zonificació es va començar a gestar l’estiu del 2021, quan es va crear la primera comissió a la ciutat per afrontar el debat, i ara ha vingut determinada pel canvi de model que està promovent el Departament, que ha sol·licitat que tots els municipis que es regeixen en l’actualitat per àrees de proximitat, com Manresa, passin a un model de zones escolars.

 

Més mesures per combatre la segregació

A banda de la zonificació, s’està treballant en l’impuls d’altres mesures que han de contribuir a reduir la segregació escolar. Una d’elles és la de promoure la creació de grups singulars, adreçats a grups de famílies que vulguin revertir la situació de segregació de determinats centres, tal com ja ha passat aquest curs a l’escola Sant Ignasi amb bons resultats.

També es millorarà la detecció d’alumnat amb necessitats educatives i es continuarà fent una reserva ajustada de places escolars, ajustant l’oferta de places al nombre real d’alumnat empadronat al municipi, amb l’objectiu de no tenir sobreoferta i poder aplicar de manera correcta la reserva de places per alumnat ordinari i de necessitats educatives.

Les noves mesures se sumen a altres que ja s’havien posat en marxa, com la distribució equitativa de la matrícula viva amb detecció prèvia de necessitats educatives o la reducció de ràtios, i donen resposta també a les propostes que es van elaborar en el si de la Comissió d’Estudi per a la Situació de la Segregació Escolar a Manresa, presentades de manera pública el juny del 2020.

Totes elles segueixen els criteris marcats pel Decret 11/2021 de programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, la primera actuació del Govern de la Generalitat per donar compliment al Pacte contra la segregació escolar, i s’avaluaran a través de l’Observatori de la Segregació Escolar, que n’analitzarà l’impacte i proposarà noves accions si es considera. Està format per directors i directores de centres de primària i secundària i per personal tècnic de l’Ajuntament de Manresa i del Departament d’Educació. S’ha dissenyat amb el suport de la FUB.

 

“Revertir la segregació és una prioritat”

La directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix López, ha destacat que “la zonificació escolar és només una de les línies d’actuació per combatre la segregació escolar, però a Manresa ja en venim fent d’altres com la bona gestió de la matrícula viva, la detecció d’alumnat vulnerable que ha augmentat molt, i la programació ajustada a padró dels municipis de la corona de Manresa. Tot plegat ha repercutit en uns bons índexs de segregació segons l’últim informe del Síndic de Greuges”.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha assegurat que la reversió de la segregació als centres de Manresa “és una prioritat del govern manresà” i ha recordat que aquesta setmana “la Síndica de Greuges ha explicat que les darreres mesures aplicades estan fent disminuir la segregació, però també ha alertat que encara hi ha molta feina per fer”. En aquest sentit, ha incidit en què “cal entendre que una xarxa escolar segregada no és només un problema per a uns alumnes i unes escoles en concret, sinó que és un problema per al conjunt de la ciutat; els estudis demostren que condiciona negativament en els resultats educatius, l’abandonament escolar, la cohesió social, l’atur i el creixement econòmic”.

El regidor d’Educació, Pol Huguet Estrada, ha afirmat que “aquest és el primer paquet de mesures per incidir en les primeres opcions de tria de les famílies de la ciutat, per reduir l’efecte fugida de les escoles segregades i per assolir una veritable equitat educativa, on totes les escoles del municipi siguin representatives de les famílies de la ciutat, amb diversitat d’orígens i condicions socioeconòmiques”. Amb tot, ha fet notar que “el camí serà llarg” i que s’hauran d’anar implantant noves mesures en els propers cursos.

 

Més informació i acompanyament en la preinscripció

Des de l’Ajuntament de Manresa es farà una campanya informativa per posar en valor els projectes educatius dels 21 centres de primària, amb un nou fulletó que s’adreçarà per correu postal a totes les famílies amb infants que hagin d’iniciar I3 i que recollirà informació rellevant de cada centre amb l’objectiu de trencar prejudicis i tòpics. També es coordinaran les jornades de portes obertes als centres per facilitar que el màxim de famílies puguin conèixer de primera mà totes les escoles, principalment les de la seva zona.

A més a més, es farà un acompanyament en l’escolarització, amb un tècnic de referència que desenvoluparà tasques d’informació durant el procés de preinscripció, acompanyarà i facilitarà la realització del procés de preinscripció i matrícula i farà el seguiment de l’escolarització en els casos que es consideri convenient.

També es faran xerrades informatives per explicar totes les novetats. Tindran lloc a les escoles bressol i estaran obertes a tota la ciutadania interessada. El dia 16/01 la xerrada es farà a la Llar d’Infants Bressolvent (17.30 h); el 17/01 a la Picarol (15 h); el 18/01 a L’Estel (15.30 h); el 22/01 a La Llum (15.30 h); el 23/01 a La Lluna (15 h); el 26/01 a la Petit Príncep (15 h), el 29/01 a l’Espurna (16 h) i el 30/01 a la Ginesta (15.30 h). A més a més, es farà una xerrada el dia 29 de febrer a les 18h al Casino, just abans de la preinscripció escolar.

 

(*) Peu de foto: Aquest migdia representants del Departament d'Educació i de l'Ajuntament de Manresa han presentat el paquet de mesures per reduir la segregació escolar i les desigualtats educatives a la ciutat.