Govern obert i transparència

Crònica del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del dia 21 de desembre de 2023

Dijous, 21 de Desembre de 2023
Crònica del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del dia 21 de desembre de 2023

Durant la sessió, s’ha aprovat el pressupost per a l’any 2024, que ascendeix a 116,5 milions d’euros, i s’han resolt les al·legacions a les ordenances fiscals, que han quedat aprovades de manera definitiva. En l’apartat de proposicions, s’ha arribat a un ampli consens per arribar a un acord amb la propietat del solar del carrer Remei de Dalt per a destinar-lo a aparcament de manera temporal.

L’Ajuntament de Manresa ha celebrat aquest dijous al matí el Ple ordinari corresponent al mes de desembre. La sessió s’ha iniciat amb la informació corresponent a les resolucions d’alcaldia, entre les quals s’ha informat que l’Ajuntament s’ha oposat al recurs d’apel·lació que ha fet la persona condemnada pel feminicidi del 14 d’abril de 2021 contra la sentència que el condemnava. Tal com es va explicar al seu dia, l’Ajuntament es va personar en aquesta causa com a acusació popular. En aquest apartat del Ple, també s’ha informat de diferents modificacions de crèdit, que s’han realitzat per completar projectes en marxa que requerien de més import i també per incorporar al pressupost municipal els diners que ha rebut l’Ajuntament de subvencions d’altres administracions.

 

Tot seguit s’ha passat als dictàmens. El primer que s’ha debatut, dins l’Àrea d’Alcaldia, és el referent al pressupost de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2024. Tal com es va detallar en la presentació que es va fer, serà de 116,5 milions d’euros, xifra que representa un augment del 6% respecte al d’enguany. La Fàbrica Nova, el polígon industrial del Pont Nou II, el carrer Guimerà i els seus entorns i la millora de l’espai públic figuren entre les principals inversions, que ascendeixen a 15,8 milions d’euros. També es reforcen les polítiques d’Habitatge, Seguretat Ciutadana, Drets Socials, Educació, Esports, Acció Climàtica i Neteja Viària.

 

El pressupost ha rebut 8 esmenes de Junts i 4 de Fem Manresa, que després de debatre-les han estat rebutjades perquè s’ha acordat treballar-les en les properes setmanes per poder incorporar al pressupost aquelles partides que proposen els grups sobre les quals hi hagi acord. També s’ha presentat una esmena per part del govern per corregir unes partides de Recursos Humans, que en aquest cas ha estat acceptada. Tot seguit s’ha posat a la votació. El pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem. Els grups de l’oposició (Junts, Fem, FNC i Vox) hi han votat en contra .

 

El següent punt d’aquesta àrea estava relacionat amb el canvi de retribució de cinc regidors. Per una banda, s’ha proposat que la regidora de Feminismes i LGTBI i d’Infància i Joventut, Isabel Sánchez Pulido, passi d’una dedicació del 70% al 95%, amb un import brut mensual de 3.797,49 euros, per tal de poder fer front a les tasques que se li han encomanat com a regidora. De l’altra, s’ha proposat que quatre regidors de l’oposició percebin una dedicació del 50%, amb un sou brut de 1.499,01 euros bruts mensuals, en comptes de rebre una indemnització per assistència a plens i als òrgans col·legiats, una possibilitat que permet el nou Reglament Orgànic Municipal. Es tracta dels regidors Josep Gili Prat i de Mònica Llorens Vall-Llossera (que passa a ser portaveu del grup) de Junts, de Gemma Boix Pou de Fem Manresa i de Sergi Perramon Subirana del FNC. El punt s’ha aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC, Impulsem, Junts i FNC, mentre que Fem i Vox s’han abstingut.

 

I el darrer punt d’Alcaldia ha servit per aprovar la modificació de la retribució del Comissionat en matèria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, que passa de 55.000 a 65.000 euros bruts anuals, amb els vots a favor del govern i de Junts, i l’abstenció de la resta de grups.

 

La següent àrea que s’ha tractat ha estat l’Àrea de Serveis Generals, que contenia tres punts de la Regidoria de Recursos Humans i quatre de la regidoria d’Hisenda. Pel que fa a Recursos Humans, s’ha aprovat la plantilla de personal per a l’any 2024, una modificació de l’organigrama funcional de l’Ajuntament i les Cartes de Serveis de dos àmbits municipals (Gestió Tributària i Recaptació). Tots tres punts han tirat endavant amb els vots a favor del govern i l’abstenció de l’oposició.

 

Pel que fa a Hisenda, s’han aprovat les baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats, amb els vots a favor d’ERC, PSC i Impulsem, el vot en contra de Fem i l’abstenció de la resta de grups, i el pagament de factures a proveïdors que no han pogut seguir la tramitació habitual, entre les quals ha destacat una factura de subministraments de 445.437 euros, que no comptava amb prou assignació pressupostària a causa de l’augment de preus. Ha rebut el vot a favor del govern, el vot en contra del FNC i l’abstenció de la resta de grups. També s’ha aprovat —en aquest cas amb el vot favorable del govern i l’abstenció de l’oposició— una modificació de crèdit per canviar el finançament de dues obres que s’estan executant: el canvi de l’enllumenat al Centre Històric i la caldera de biomassa al Congost.

 

Per acabar aquest apartat, s’ha exposat la resolució de les al·legacions presentades a les ordenances fiscals per al 2024, que s’han desestimat. Les ordenances han quedat aprovades de manera definitiva amb els vots a favor d’ERC, PSC i Impulsem, l’abstenció de Fem, FNC i Vox, i el vot en contra de Junts.

 

L’apartat de dictàmens ha finalitzat amb l’únic punt que contenia l’Àrea de Desenvolupament Local, que ha tractat l’adhesió a la Xarxa Emprèn per a l’Impuls i Suport a l’Emprenedoria a Catalunya. S’ha aprovat per àmplia majoria amb els vots d’ERC, PSC, Impulsem, Junts i FNC. Fem s’ha abstingut i Vox hi ha votat en contra.

 

Tot seguit s’ha entrat a la part de proposicions. En aquest Ple, els grups municipals n’han entrat dues. El FNC ha demanat promoure el reaprofitament d’aigües grises i Junts ha demanat que s’adeqüin com a aparcaments temporals uns solars ubicats al carrer Remei de Dalt, arribant a un acord amb els propietaris dels terrenys.

 

Pel que fa a la proposició del FNC, després de la negociació entre els grups i del canvi de redactat, s’ha aprovat amb els vots del mateix FNC i també el d’ERC, PSC, Impulsem i Junts, mentre que Fem i Vox hi han votat en contra. El text final insta l’Ajuntament a dur a terme una campanya informativa sobre l’ús d’aigües grises i els beneficis del seu reaprofitament, i a estudiar possibles bonificacions per incentivar la ciutadania a instal·lar sistemes de reciclatge d’aigües grises als habitatges.

 

Pel que fa a la proposició de Junts, ha rebut dues esmenes: una de Fem, que demanava que en comptes d’arribar a un acord amb la propietat s’expropiïn els terrenys i que ha estat rebutjada, i una conjunta entre ERC, PSC i Impulsem, de compromís a continuar-hi treballant. Després del debat i de recollir una esmena in voce, s’ha aprovat per àmplia majoria arribar a un acord amb la propietat, prioritzar fer-ho dins el 2024, informar els grups de la negociació i prioritzar l’ús dels aparcaments per als usuaris dels equipaments sociosanitaris de l’entorn. Hi han votat a favor tots els grups excepte Vox, que s’ha abstingut.

 

En l’últim tram del ple, s’han tractat les preguntes que els grups municipals fan a l’equip de govern. N’hi havia 9: Junts ha demanat sobre el personal en horari nocturn als aparcaments que participen en la campanya de promoció del comerç local, sobre la nova comissaria de proximitat i sobre la cavalcada de Reis. Fem Manresa ha preguntat sobre l’ampliació de terrasses i bars que es va dur a terme durant la Covid i que a dia d’avui es manté, sobre la situació de la brigada municipal i sobre el cost del Museu del Barroc. El FNC sobre “la proliferació d’actes incívics”. I Vox sobre la “xifra d’immigrants que s’ha inscrit en el padró municipal” i sobre el nou model de recollida de residus.

 

També hi ha hagut un prec, de Junts, que ha sol·licitat al govern que acceleri al màxim l’elaboració d’una ordenança que reguli els vehicles de mobilitat personal, concretament el patinets elèctrics.

 

 

(*) Podeu recuperar íntegrament el Ple de desembre al canal de YouTube de l’Ajuntament de Manresa