Govern obert i transparència

L'Ajuntament obre una borsa de treball de peons per al Cementiri Municipal

Dimarts, 21 de Març de 2023
L'Ajuntament obre una borsa de treball de peons per al Cementiri Municipal

Les bases de la convocatòria es poden consultar  a la pàgina https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dilluns 3 d’abril.

L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una llista d’aspirants per a possibles necessitats temporals en la cobertura dels llocs de treball de peó per al Cementiri Municipal. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dilluns 3 d’abril.

Per optar a aquestes proves, les persones interessades han de tenir el certificat d’escolaritat o titulació equivalent i haver complert els 16 anys.

La vigència de la borsa que en resulti serà de dos anys des de la publicació del resultat final del procés selectiu. No obstant això, la present borsa restarà vigent fins que se n’aprovi una de nova que la substitueixi.

Per consultar les bases, cal accedir a la pàgina web de convocatòries d’interinatges de l’Ajuntament de Manresa. Les inscripcions i la presentació de documentació es podrà fer telemàticament a la mateixa web o presencialment. Per a més informació i consultes es pot trucar al telèfon 93 875 24 44.