Govern obert i transparència

Mariana Romero Salguero - PSC

Nascuda a Manresa el 1968, Arquitecta Tècnica (UPC) i Enginyera de l’Edificació (UPC). Ha desenvolupat la seva carrera professional en despatxos d’arquitectes i enginyers, constructores, promotores i en l’administració, en la realització d’obra pública i privada.  En el món associatiu ha estat vocal de la Junta del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i presidenta del CDIAP del Bages.

Càrrec

 • Secretària del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Representació a òrgans de govern municipals

 • Ple de la Corporació
 • Vocal suplent de la Comissió Informativa de Desenvolupament Local
 • Vocal titular de la Comissió Informativa de Territori

Representació a òrgans supramunicipals

 • Membre del Consell d'Administració de FORUM, SA
 • Vocal del Consell Plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Retribucions:

Acord de Ple de 17 de novembre de 2022:

 • Assignació de  277,33 per assistència a la Junta de Portaveus amb caràcter mensual (3.050,63 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 887,46 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.762,06 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 277,33 € per assistència a una comissió informativa amb caràcter mensual (3.050,63 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 17.749,13 €

Acord de Ple de 17 de febrer de 2022:

 • Assignació de 874,60 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.620,6 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 273,31 € per assistència a una comissió informativa amb caràcter mensual (3.006,41 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 17.492,00 €

Acord de Ple de 27 de febrer de 2020:

 • Assignació de 857,45 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.431,95 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 267,95 € per assistència a la Comissió informativa de Territori amb caràcter mensual (2.947,45 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 17.149,01 €

Acord de Ple d'1 de juliol de 2019:

 • Assignació de 840,64 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.247,04 € anuals, corresponents a 11 Plens ordinaris).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 16.812,76 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

mariana.romero@ajmanresa.cat