Govern obert i transparència

Antoni Massegú Calveras - JxM

Nascut a Manresa el 1974. Llicenciat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona i professor de secundària d’aquesta especialitat des de l’any 1998. 

Ha desenvolupat la seva activitat docent a l’institut Lacetània de Manresa des del 1998 fins al 2005 i a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada del 2005 fins el 2008, va ser director de l’institut Cal Gravat de Manresa del 2008 fins el febrer del 2016.  Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central, durant 2016- 2017. Director General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, durant 2017-2018.

El juny del 2018 va retornar a la seva plaça de professor de matemàtiques a l’Institut Cal Gravat de Manresa.

Des del novembre del 2020 és director dels Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya Central.

Està casat i té tres fills.

Càrrec

 • Regidor delegat d’Esports

Representació a òrgans de govern municipals

 • Ple de la Corporació
 • Vocal suplent de la Comissió Informativa de Territori

Representació a òrgans supramunicipals

 • Vocal suplent del Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa

 • Representant del Bàsquet Manresa, SAE

 • Representant de la Comissió de seguiment del conveni signat entre l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Foment del Bàsquet i Bàsquet Manresa, SAD

 • Representant del Patronat de Foment del Bàsquet, Fundació Privada

 • Membre titular del Consell Escolar de l'escola Les Bases

 • Membre titular del Consell Escolar de l'escola Flama

 • Membre titular del Consell Escolar de l'escola Pare Algué

 • Membre suplent del Consell Escolar de l'escola Muntanya del Drac

 • Membre suplent del Consell Escolar de l'escola Renaixença

 • Membre titular del Consell Escolar de l'escola Mare de Déu del Pilar

 • Membre titular del Consell Escolar de l'institut Font i Quer

Retribucions:

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple de 17 de novembre de 2022:

 • Assignació de  277,33 per assistència a la Junta de Portaveus amb caràcter mensual (3.050,63 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 887,46 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.762,06 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 277,33 € per assistència a una comissió informativa amb caràcter mensual (3.050,63 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 17.749,13 €

Acord de Ple del 19 de novembre de 2020:

Renúncia de la seva assignació

Acord de Ple del 16 de juliol de 2020:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut mensual: 3.703,50€. Sou brut anual: 51.849€

Acord de Ple de 27 de febrer de 2020:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut: 3.761,41 € mensuals. Sou brut anual: 52.659.74 € 

Acord de Ple d'1 de juliol de 2019:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut: 3.687,66 € mensuals. Sou brut anual: 51.627,24 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

antoni.massegu@ajmanresa.cat 

Enviar comentari

Agenda

Accedir a l'agenda