Govern obert i transparència

Mariona Homs i Alsina - ERC

Va néixer a Súria l’any 1977. Llicenciada en Antropologia social i cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Direcció i Desenvolupament de RRHH; Postgrau en Counselling per la Ramon Llull i Postgrau sobre la Mort i el dol per la Pompeu Fabra. Màster en PNL i experta universitària en Coaching familiar i sistèmic.

Té el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) i  16 anys d’experiència com a formadora, ha estat professora associada a la UB de l’assignatura pedagogia gerontològica i de diversos màsters i postgraus sobre violència masclista i gestió de residències per a persones grans. Actualment és docent del Postgrau d’atenció centrada en la persona en serveis d’atenció a la dependència.

Ha dirigit la Residència d’avis d’Artés i va impulsar el servei d’atenció a les famílies (SAF) d’Igualada amb Dones amb Empenta entre d’altres projectes socials. Del 2013 al 2017 va ser la Responsable de Formació de la Patronal ACRA i del 2017 al 2019 la Cap de Servei de l’àrea de violència masclista de l’empresa pública SUMAR Serveis Públics d’Acció Social on també era la Responsable d’innovació i projectes estratègics i la representant a la xarxa europea de serveis socials “European Social Network” .

Actualment es dedica a la consultoria i la innovació social i a la formació de professionals de l’àmbit social i sociosanitari. També forma part del projecte Desconnexions que acosta als professionals i les empreses a la natura i la natura a les empreses.

És sòcia d’Òmnium, de l’ANC, de Rokpa i del Foment cultural de Súria i membre del grup de dinamitzadors de Fem Lluita Noviolenta.

Càrrec

 • Vuitena tinent d'alcalde
 • Regidora delegada d’Acció i Inclusió Social

Representació a òrgans de govern municipals

 • Ple de la Corporació
 • Vicepresidenta de la Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones

Representació a òrgans supramunicipals

 • Membre del Consell d'Administració de FORUM, SA
 • Vocal de la Junta General del Consorci per a l'Impuls de Serveis Educatius i Socials (CISES)
 • Membre del Patronat de la Fundació Residència Assistencial de Manresa (Fundació Cots)
 • Representant del Comitè de Direcció Projecte Mosaic
 • Representant de l'Assemblea Local de la Creu Roja
 • Representant del Centre de disminuïts físics del Bages
 • Membre titular del Consell de Participació de Llars-residència d'AMPANS
 • Membre titular del Consell de Participació de la Residència Els Comtals, d'AMPANS
 • Membre titular del Consell de Participació d'Habitatges tutelats Teresina Torra i Sanmartí, de MUTUAM Manresa
 • Membre titular del Consell de Participació de la Residència Sant Andreu, de la Fundació Sant Andreu Salut
 • Membre titular del Consell de Participació del Centre de Dia de Manresa, de la Fundació Sant Andreu Salut
 • Membre titular del Consell de Participació de la Residència i Centre de Dia Font dels Capellans
 • Membre titular del Consell de Participació de la Llar Residència La Sardana, de MUTUAM Manresa
 • Vocal suplent del Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa
 • Membre suplent del Consell Escolar de l'escola Flama
 • Membre suplent del Consell Escolar de l'escola La Salle
 • Membre suplent del Consell Escolar de l'institut Manresa Sis
 • Presidenta de la Mesa del Consell del districte de Llevant
 • Representant del Grup Municipal d'ERC en el Consell Municipal d'Interculturalitat i Migracions
 • Presidenta del Consell Municipal d'Acció i Inclusió Social

Retribucions:

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple del 17 de novembre de 2022

Renúncia de la seva assignació

Acord de Ple del 17 de febrer de 2022

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 80%.

Sou brut mensual: 3.357,84€ Sou brut anual: 47.009,76€

Acord de Ple del 16 de juliol de 2020

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 75%.

Sou brut mensual: 3.086,25€ Sou brut anual: 43.207,50€

Acord de Ple de 27 de febrer de 2020:

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 75%.

Sou brut: 2.778,32 € mensuals. Sou brut anual: 38.896,48 €        

Acord de Ple d'1 de juliol de 2019:

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 75%.

Sou brut: 2.723,84 € mensuals. Sou brut anual: 38.133,76 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

mariona.homs@ajmanresa.cat

Enviar comentari

Agenda

Accedir a l'agenda