Govern obert i transparència

Audiència i informació pública

En aquesta pàgina es mostren els tràmits sotmesos a audiència pública:

Audiència i informació pública

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per finalitat recollir l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu en curs, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtenir totes aquelles aportacions addicionals que puguin realitzar altres persones o entitats.

A continuació es recullen les iniciatives i propostes normatives per a les quals es troba obert aquest tràmit, amb l'esborrany del text i la data en què finalitza el termini de consulta i per fer aportacions:

En aquests moments no hi ha cap ordenança ni reglament en tràmit d'audiència i informació pública.