Govern obert i transparència

Ordenances i reglaments en tràmit de participació ciutadana

Aquest canal es constitueix com a punt d'accés als tràmits de consulta prèvia i d'audiència i informació pública en el procés d'elaboració de normes que s'impulsin per part de l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb el previst a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per fer aportacions a la consulta pública prèvia o bé a l'audiència i informació pública: enllaç al formulari