Govern obert i transparència

Interventora - Mariona Ribera Esparbé

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995). Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local (2010-2011). Funcionària de carrera amb habilitació de caràcter nacional (BOE 31/07/2001), interventora-tresorera categoria d'entrada; passant a interventora de categoria superior per resolució de l'1 de setembre de 2015.

Va iniciar la seva carrera a l'administració pública al 1999 com a interventora al Consell Comarcal del Bages, passant per l'ajuntament de Parets del Vallès, fins que es va incorporar al març del 2002 a l'ajuntament de Manresa com a tresorera; plaça que ha vingut ocupant fins el setembre de 2017 quan va accedir a la intervenció municipal.

Col·laboradora en el Postgrau en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada, organitzat per la Universitat de Barcelona durant els cursos 2012 a 2016 i docent col·laboradora en el Postgrau d'Auditoria Pública durant els cursos 2012 a l'actualitat, impartit a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Actualment és delegada de les comarques del Bages i Moianès del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'administració local de Barcelona.

També és interventora de les entitats següents:

  • Consorci per l'Impuls dels Serveis Educatius i Socials

Agenda

Accedir a l'agenda