Govern obert i transparència

Secretari - Jose Luís Gonzalez Leal

Formació acadèmica:

1.- Reglada:

 • Llicenciatura en Dret. Universitat de Barcelona (UB) 1991

2.- No Reglada:

 • Postgrau en Gestió de Recursos Humans ACM-Universitat Rovira i Virgili 2012
 • Diploma de Tècnic Urbanista, Universitat Pompeu Fabra (UPF) -Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) 2005
 • Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic, UPF 2005
 • Màster en Estudis Territorials i Urbanístics, EAPC-UPF 2005
 • Màster de Dret Tributari, UB 1995
 • Cursos i seminaris de formació continuada, EAPC i d'altres institucions

Experiència professional

 • 2007 - actualitat: Secretari General de l'Ajuntament de Manresa (Barcelona)
 • 2006: Nomenament com a secretari d'Administració Local, categoria superior
 • 2000- 2007: Secretari General de l'Ajuntament de Sant Celoni (Barcelona)
 • 1999: Nomenament com a secretari d'Administració Local, Categoria Entrada
 • 1994-2000: Secretari- Interventor de l'Ajuntament de Gelida (Barcelona)
 • 1991-1994: Secretari- Interventor de l'Ajuntament de les Borges Blanques (Lleida)

Experiència docent

 • Part del Mòdul d'Organització i funcionament dins del Curs selectiu per a Funcionaris Administració Local amb habilitació nacional, INAP, Madrid gener 2018
 • Part del Mòdul d'Organització i funcionament dins del Curs selectiu per a Funcionaris Administració Local amb habilitació nacional, INAP, Madrid gener 2017
 • Mòdul de transparència dins el Curs selectiu per a habilitats nacionals INAP, Madrid gener 2016
 • Xerrada sobre contribucions especials dins el curs de recaptació dels tributs locals CSTAL 2016
 • Xerrada sobre contribucions especials dins el curs de recaptació dels tributs locals CSTAL 2015
 • Xerrada sobre l'estatut dels electes locals, CSTAL, Lleida Abril de 2013
 • Curs sobre Urbanisme i intervenció en les activitats econòmiques als electes EAPC, Barcelona 2015
 • Jornada sobre aplicació de la reforma local de 2013, CSITAL, Berga (Barcelona) Març de 2014
 • Mòdul d'organització i funcionament dins el curs selectiu per a habilitats nacionals EAPC, Barcelona 2013
 • Xerrada sobre contribucions especials i quotes urbanístiques. EAPC- Barcelona 2013
 • Conferència Flash sobre contribucions especials. CSITAL- Barcelona 2012
 • Xerrada sobre contribucions especials i quotes urbanístiques. EAPC- Barcelona 2011
 • Xerrada sobre contractació pública als electes municipals, EAPC Manresa 2011.
 • Xerrada sobre expropiació forçosa. Xaloc- Diputació de Girona 2006
 • Curs sobre la intervenció administrativa en les activitats. EAPC- Girona 2005
 • Curs dret urbanístic. Curs selectiu Funcionaris Administració Local amb habilitació nacional. EAPC- Barcelona 2005
 • Xerrada sobre contribucions especials. Xaloc- Diputació de Girona 2004
 • Curs sobre aspectes pràctics de la gestió urbanística. EAPC - Tarragona 2002
 • Curs sobre el Règim Urbanístic del Sòl. EAPC- Barcelona 2002
 • Xerrada sobre quotes urbanístiques en el Seminari de Dret Local. FEMP- Diputació de Barcelona. Barcelona 1995
 • Curs sistema tributari local: contribucions especials. EAPC- Barcelona 1995

Publicacions

 • Imposició i Ordenació de Contribucions Especials. Article a la revista CUNAL, novembre de 2016
 • L'encaix de l'atribució competencial als municipis en el projecte de llei de Governs Locals de Catalunya amb la continguda en el projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Article a La Administració Pràctica, Barcelona, octubre de 2013
 • "Contribucions Especials i Quotes Urbanístiques". Monografia, Bayer Germans SA. Barcelona 2008
 • "El finançament de l'obra pública local a Través de Contribucions Especials i Quotes d'Urbanització". Monografia, CEDECS SA. Barcelona. 1995

Premis

 • Premi Ramon Massagué i Mir (Ex equo). IIIª Edició, Barcelona 2010

Agenda

Accedir a l'agenda