Govern obert i transparència

Tresorera - Manuela Hervás Osuna

Llicenciada en Administració i direcció d'empreses per la UAB (1999), posteriorment va cursar el Mestratge en gestió i dret local, format per dos postgraus, un de dret local (2006) i l'altre d'hisendes locals (2007-2008), organitzat per l'EAPC junt amb la UAB i UPF, a més de diversos cursos en matèria de comptabilitat pública, finances, tributs i recaptació.

Ha estat funcionària de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, ocupant el càrrec de tresorera (2001 a 2004), funcionària de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a economista adscrita a la Intervenció (2005 a 2007) i ocupant el càrrec de tresorera (2008 a setembre de 2017).

Arran de superar el procés selectiu, en data 15 de juliol de 2014 va ser nomenada funcionària d'habilitació nacional, subescala d'Intervenció-Tresoreria.

Des del mes de setembre de 2017 ocupa el càrrec de tresorera de l'Ajuntament de Manresa.  

Agenda

Accedir a l'agenda