Govern obert i transparència

Joaquim Garcia Comas - PSC

Nascut a Manresa el 1953.  És arquitecte especialitzat en urbanisme per l’Escola d’arquitectura de Barcelona (UPC), des del 1980. 

Del 1980 al 1995 va compaginar les tasques de professional lliberal amb la d’arquitecte municipal de municipis del Bages i del Berguedà.

Del 1991 al 1993 va ser anomenat regidor de l’Ajuntament de Manresa. Entre 1995 i 2003 va exercir de 1r Tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme.

Entre el 2003 al 2007, va ingressar a l’Institut d’Habitatge i Urbanisme de la Diputació de Barcelona, resolent tasques d’assessorament i redacció de projectes per a municipis candidats a Llei de barris, o per a Plans locals d’habitatge.

Va ser Director territorial del Departament de Política territorial i obres públiques a la Catalunya central, i membre de la Comissió territorial d’urbanisme a la Catalunya central de la Generalitat de Catalunya. ( 2007 – 2011 )

A partir del 2011, va continuar exercint a la Diputació de Barcelona com a urbanista, resolent col·laboracions en municipis per a la redacció de planejament general, fins a la data de jubilació (abril 2019).

Va ser nomenat novament regidor de l’Ajuntament de Manresa en el mandat 2015-19, i també va participar com a membre de la Comissió d’urbanisme de Catalunya en representació de la Federació de municipis de Catalunya.

És soci del Cercle Artístic de Manresa, i ha participat en exposicions col·lectives d’aquarel·les. És soci del Centre d’Estudis del Bages.

És casat, amb una filla i un fill.

Càrrec

 • President del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Representació a òrgans de govern municipals

 • Ple de la Corporació
 • Vocal titular de la Comissió Informativa de Desenvolupament Local
 • Vocal suplent de la Comissió Informativa de Territori

Representació a òrgans supramunicipals

 • Membre de l'assemblea general de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament
 • Membre de la Junta General del Consorci Urbanístic L'Agulla
 • Vocal suplent del Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa

Retribucions:

Acord de Ple de 17 de novembre de 2022:

 • Assignació de  277,33 per assistència a la Junta de Portaveus amb caràcter mensual (3.050,63 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 887,46 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.762,06 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 277,33 € per assistència a una comissió informativa amb caràcter mensual (3.050,63 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 17.749,13 €

Acord de Ple de 17 de febrer de 2022:

 • Assignació de 874,60 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.620,6 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 273,31 € per assistència a una comissió informativa amb caràcter mensual (3.006,41 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 17.492,00 €

Acord de Ple de 27 de febrer de 2020:

 • Assignació de 857,45 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.431,95 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • Assignació de 267,95 € per assistència a la Comissió informativa de Desenvolupament Local amb caràcter mensual (2.947,45 € anuals, corresponents a 11 sessions).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 17.149,01 €

Acord de Ple d'1 de juliol de 2019:

 • Assignació de 840,64 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació amb caràcter mensual (9.247,04 € anuals, corresponents a 11 Plens ordinaris).
 • L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 16.812,76 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

joaquim.garcia@ajmanresa.cat