Govern obert i transparència

Pol Huguet Estrada - ERC

Nascut a Manresa l’any 1986. És llicenciat en geografia i màster de professorat de secundària. Ha treballat en una consultora ambiental, de professor de secundària i escrivint guies de senderisme. Ha estat cap de l’Agrupament Antoni Gaudí de Manresa i responsable pedagògic de la Demarcació Central de Minyons Escoltes i Guies de Manresa. Participa a la Comissió de l’Anella Verda de Manresa en l’elaboració d’itineraris. 

Des del maig de 2017 fins la finalització del mandat corporatiu de 2015-19 va ser nomenat regidor delegat de Participació i regidor delegat d’Entorn Natural. 

Càrrec

 • Quart tinent d’alcalde
 • Regidor delegat de Ciutat Verda i Urbanisme
 • Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Representació a òrgans de govern municipals

 • Junta de Govern Local
 • Junta de Portaveus
 • Ple de la Corporació
 • President de la Comissió Informativa de Territori

Representació a òrgans supramunicipals

 • Membre de l'assemblea general de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament
 • Vocal del Consell d'Administració d'Aigües de Manresa, SA
 • Vocal del Consell d'Administració de Manresana d'Equipaments Escènics, SL
 • Membre de la Junta General del Consorci Urbanístic L'Agulla
 • Vicepresident de la Comissió Executiva i Vocal del Consell Plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus
 • Vocal de la Junta General del Consorci per a l'Impuls de Serveis Educatius i Socials (CISES)
 • Vocal de la Junta de la Sèquia
 • Vocal titular del Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa
 • Representant de l'Associació NETWERC H2O
 • Representant de la Xarxa de la custòdia del Territori
 • Representant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
 • Membre titular del Consell Escolar del Centre de Capacitació Agrària de Manresa
 • Vocal del Consell Escolar Municipal
 • Membre suplent del Consell Escolar de l'escola Pare Algué
 • Membre titular del Consell Escolar de l'escola RenaixençaMembre suplent del Consell Escolar de l'escola Oms i de Prat
 • Membre suplent del Consell Escolar de l'escola Ave Maria
 • Membre titular del Consell Escolar de l'Institut de Cal Gravat
 • Vocal de la Ponència tècnica de Mobilitat
 • Suplent de la Comissió de la Xarxa Intermunicipal de Mobilitat Verda

Retribucions:

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple del 17 de novembre de 2022:

Règim de dedicació: Esclusiva. Percentatge de retribució: 75%.

Sou brut mensual: 2.837,18€. Sou brut anual: 39.720,52€

Acord de Ple del 17 de febrer de 2022:

Règim de dedicació: Esclusiva. Percentatge de retribució: 75%.

Sou brut mensual: 2.796,08€. Sou brut anual: 39.145,12€

Acord de Ple del 16 de juliol de 2020

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 75%.

Sou brut mensual: 2.741,25€ Sou brut anual: 38.377,50 €

Acord de Ple de 27 de febrer de 2020:

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 75%.

Sou brut: 2.778,32 € mensuals. Sou brut anual: 38.896,48 €        

Acord de Ple d'1 de juliol de 2019: 

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 75%.

Sou brut: 2.723,84 € mensuals. Sou brut anual: 38.133,76 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

pol.huguet@ajmanresa.cat

Enviar comentari

Agenda

Accedir a l'agenda