Govern obert i transparència

Anna Crespo Obiols - ERC

Nascuda a Manresa l’any 1971.  Llicenciada en Belles arts per la Universitat de Barcelona i postgrau en tècniques de Comunicació Gràfica a EINA. Ha treballat en docència relacionada amb les arts plàstiques (formació de formadors, creació de continguts, tallerisme, classes en tot tipus d’edats i col.lectius...) i l’art (comissariat, obra pròpia en il.lustració , pintura i instal.lació). Ha lligat el seu amor per les paraules amb el coneixement de sis idiomes, els viatges i la pròpia  formació.

Sòcia fundadora de Gènere i gèneres, associació artística que treballa per la visibilització de les dones en el mon artístic, participa de la TAV-CC i  Cineclub Manresa. Col·labora amb la revista El pou de la gallina.

Ha exercit de regidora de Cultura i Joventut a l’Ajuntament de Manresa durant el mandat 2015-2019. Va ser nomenada setena tinent d’alcalde i regidora delegada de Cultura i Joventut des del maig de 2017 fins la finalització del mandat corporatiu 2015-19. 

Càrrec

 • Regidora delegada de Cultura i Festes
 • Vicepresidenta de la Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones

Representació a òrgans de govern municipals

 • Ple de la Corporació
 • Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones

Representació a òrgans supramunicipals

 • Vocal i Consellera delegada de Manresana d'Equipaments Escènics, SL
 • Membre titular del Ple i del Consell de Centre del Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Representant del Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals
 • Representant de l'Associació d'amics de la Seu. Associació Manresana per a la restauració i conservació de la Basílica
 • Vocal del Patronat de l'Associació de la Misteriosa Llum
 • Vicepresidenta 3a del Patronat i Vicepresidenta del Comitè Executiu de la Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània
 • Vocal de la Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia
 • Vocal del Patronat de la Fundació Josep Mestres Cabanes
 • Vocal suplent del Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa
 • Representant suplent de l'Escola Oficial d'Idiomes
 • Membre titular del Consell Escolar de l'escola Bages
 • Membre suplent del Consell Escolar de l'escola Puigberenguer
 • Membre suplent del Consell Escolar de l'institut Font i Quer
 • Membre suplent de l'Escola d'Art

Retribucions:

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple del 17 de novembre de 2022:

Règim de dedicació: Esclusiva. Percentatge de retribució: 85%.

Sou brut mensual: 3.215,47€. Sou brut anual: 45.016,58€

Acord de Ple del 17 de febrer de 2022:

Règim de dedicació: Esclusiva. Percentatge de retribució: 85%.

Sou brut mensual: 3.168,89€. Sou brut anual: 44.364,46€

Acord de Ple del 16 de juliol de 2020:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 85%.

Sou brut mensual: 3.106,75€ Sou brut anual: 43.494,50 €

Acord de Ple de 27 de febrer de 2020:

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 85%.

Sou brut: 3.148,76 € mensuals. Sou brut anual: 44.082,64 €

Acord de Ple d'1 de juliol de 2019:

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 85%.

Sou brut: 3.087,02 € mensuals. Sou brut anual: 43.218,28 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

anna.crespo@ajmanresa.cat

Enviar comentari

Agenda

Accedir a l'agenda