Govern obert i transparència

Joan Calmet Piqué - JxM

Nascut a Fonollosa l’any 1959. Llicenciat en Magisteri per la UAB.

Empresari sector comerç àudio-visual durant 32 anys.

Nacionalista i social-demòcrata, militant de CDC, membre del Consell Nacional i responsable de la sectorial de cultura a la comarca del Bages.

Àmplia vinculació en el món de les entitats de la cultura (bastoners, coral, teatre, ...) i de l'esport de muntanya.

Literatura, cinema, música, muntanya, senderisme, esquí i viatjar són les seves aficions.

Casat, dues filles.

Va ser nomenat regidor delegat de Cultura, Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, des del juliol 2013 fins a la finalització del mandat corporatiu 2011-2015. El gener de 2016 va ser nominat regidor delegat d’Habitatge i Barris fins a la finalització del mandat corporatiu 2015-19. Des del gener de 2016 fins el juny de 2017 va ser regidor delegat de Turisme i Festes. Des del juny de 2017 fins a la finalització del mandat corporatiu 2015-19, va ser regidor de Turisme i d’Habitatge i Barris.

Càrrec

  • Tercer tinent d’alcalde
  • Regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
  • Regidor delegat de Turisme i Projecció de la Ciutat
  • Portaveu del Govern
  • President de la Comissió Informativa de Serveis Generals
  • Portaveu del Grup Municipal Junts per Manresa

Representació a òrgans de govern municipals

  • Junta de Govern Local
  • Ple de la Corporació
  • Comissió Informativa de Serveis Generals
  • Vocal titular de la Comissió Informativa de Desenvolupament Local
  • Junta de Portaveus

Representació a òrgans supramunicipals

  • Membre del Consell d'Administració de FORUM, SA
  • Vocal del Consell d'Administració de Manresana d'Equipaments Escènics, SL
  • Vocal del Consorci del Bages per a la gestió de residus
  • Representant de l'Associació Rutes del Romànic
  • Vocal del Patronat de l'Associació de la Misteriosa Llum
  • Vocal del Patronat i del Comitè Executiu de la Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània
  • Vocal de la Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia
  • President del Comitè Executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa
  • Vicepresident 2n del Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa
  • Representant de la Xarxa de turisme industrial de Catalunya
  • Vocal del Consell d'Administració Plenari de l'Organització Especial Bages Turisme
  • Vocal de la Junta Local de Seguretat
  • President suplent de la Comissió Municipal de Protecció Civil
  • President suplent del Comitè d'Emergències municipal de protecció civil
  • Representant de l'Associació de Defensa Forestal Pla de Bages
  • President de la Comissió del Pla Local de Seguretat
  • Representant polític de la Comissió de Seguretat en Matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal
  • Membre titular del Consell Escolar de l'escola La Salle
  • Membre titular del Consell Escolar de l'escola Ave Maria

Retribucions:

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple del 17 de novembre de 2022:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut mensual: 3.833,10€. Sou brut anual: 53.663,4€

Acord de Ple del 17 de febrer de 2022:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut mensual: 3.777,57€. Sou brut anual: 52.885,98€

Acord de Ple del 16 de juliol de 2020:

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut mensual: 3.703,50€. Sou brut anual: 51.849€

Acord de Ple de 27 de febrer de 2020:

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut: 3.761,41 € mensuals. Sou brut anual: 52.659.74 € 

Acord de Ple d'1 de juliol de 2019:

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 90%.

Sou brut: 3.687,66 € mensuals. Sou brut anual: 51.627,24 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

joan.calmet@ajmanresa.cat

Enviar comentari 

Agenda

Accedir a l'agenda