Govern obert i transparència

Volum econòmic segons procediment

A continuació es detalla el volum econòmic de les adjudicacions segons la tipologia de procediment de contractació. Inclou les adjudicacions fetes cada any en còmput anual.

2021

2020

2019

2018

2017

2016