Govern obert i transparència

Videovigilància

Clàusula informativa sobre el fitxer Videovigilància

De conformitat amb l’article 22 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals de 2018, i l’article 12.6 de la Instrucció 1/2009, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals, sobre el tractament de dades de caràcter personal per mitjà de càmeres, s’informa a les persones que accedeixin a aquestes dependències que es disposa de càmeres de videovigilància que enregistren la imatge de les persones que es troben a l’interior d’aquestes oficines. Aquest tractament estarà legitimat per l’interès públic en la seguretat de persones i instal·lacions.

La finalitat de la captació de les imatges és la seguretat de les dependències i de les persones que hi treballen o s’hi troben, així com dels béns i el control d’accés a les instal·lacions. Les dades recollides mitjançant les càmeres de videovigilància conservades un màxim de 30 dies. Així mateix, les dades no seran cedides ni comunicades a tercers a excepció de l’existència d’una obligació legal i a les forces i cossos de seguretat.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat comunicant-se amb aquest Ajuntament a través d'aquest tràmit.

Sol.licitud dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de dades de caràcter personal.

Tanmateix, en cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.