Govern obert i transparència

Resolució de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució

En aquest apartat trobareu informació, si s'escau, d'aquestes incidències durant la contractació, classificades per anualitats.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015