Govern obert i transparència

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

En els apartats relació de contractes i relació de contractes menors hi consten les dades de la persona física o jurídica adjudicatària de totes les contractacions que ha portat a terme l'Ajuntament de Manresa. La informació figura separada segons l'anualitat.