Govern obert i transparència

Pla de Govern (2016-2019)

El Pla de Govern 2016-2019 recull els compromisos pactats entre el govern de CiU i el grup municipal d'ERC a realitzar al llarg de l’actual mandat i s’estructura en els cinc punts de l’Acord d’Investidura i Governabilitat que van subscriure les dues formacions polítiques l'11 de juny de 2015. El document, que se sotmetrà a un procés de participació ciutadana, recull també les propostes plantejades en els respectius programes electorals i en d’altres programes i plans d’actuació municipals anteriors.

Les actuacions previstes en el Pla de Govern s’articulen en els cinc eixos programàtics de l'acord: polítiques socials i per a la igualtat, participació ciutadana i transparència, promoció econòmica i foment de l'ocupació, impuls al centre històric, espai urbà, mobilitat i ciutat sostenible. I cada un d’aquests grans eixos es desenvolupa en un objectiu i diversos eixos temàtics, on s'inclouen les actuacions.

A partir d’aquí, el procés participatiu que va tenir lloc el juny i el juliol de 2016 ha permès completar el document amb les accions proposades per la ciutadania a través d'Internet o en els 17 diàlegs temàtics organitzats a partir dels consells municipals i les taules de treball exitents, en els quals han participat 255 persones.

El document final, que conté 291 mesures, s’ha elaborat incorporant aquelles propostes que han contribuït a enriquir i millorar el document inicial. De les 229 mesures plantejades per la ciutadania, 118 s’han acceptat totalment i 24 parcialment. La resta han estat rebutjades per diverses raons, però bàsicament perquè no són competència municipal o perquè ja estan previstes en altres plans o projectes que impulsa l’Ajuntament de Manresa.

Consulta el Document final del Pla de Govern 2016-2019 i també el Document de retorn a la ciutadania amb la valoració de les propostes plantejades durant els Diàlegs i via Internet.