Govern obert i transparència

Pla de projecció exterior de Manresa (2015-2022)


El Pla de projecció exterior de Manresa 2015-2022 és una eina d’orientació política i institucional que té com a principal objectiu marcar una sèrie de pautes per a guiar l’actuació de la ciutat en l’àmbit internacional, a fi de: 

 • posicionar la ciutat
 • atraure persones, inversions i oportunitats en diferents àmbits
 • generar creixement econòmic en diversos sectors

Què és?

 • Un full de ruta de mig i llarg termini que incentiva a desenvolupar una acció internacional integrada i transversal entre les diferents unitats de l’Ajuntament.
 • Una eina d’orientació institucional, de suport a les àrees de l’ajuntament i de consulta per les diferents parts implicades en el procés i en la seva execució.
 • Un instrument que permet alinear les diferents iniciatives i actuacions sorgides dins de l’Ajuntament i al teixit social i empresarial afavorint la transparència de l’actuació municipal, la creació de sinergies i una major coherència al conjunt de l’acció internacional del consistori.

Índex

1. INTRODUCCIÓ. Antecedents i objectius

2. DIAGNOSI

2.1 L’ENTORN SOCIOECONÒMIC DEL MUNICIPI

 • Geografia i comunicacions
 • Demografia
 • Economia
 • Principals actius

2.2. LA TRAJECTÒRIA INTERNACIONALDE L’AJUNTAMENT I DELS PRINCIPALS ACTORS DEL TERRITORI

 • El posicionament internacional dels principals actors manresans

3. EL CONTEXT SUPRALOCAL I LOCAL DEL PLA

 • Context europeu
 • Context català

4. SÍNTESI DELS RESULTATS DELA FASE DEDIAGNOSI. ANÀLISI DAFO

5. EIXOS ESTRATÈGICS I ACCIONS DEL PLA

 • Eix d’actuació 1: Emprenedoria, ocupació i creixement empresarial
 • Eix d’actuació 2: Foment del turisme
 • Eix d’actuació 3: Sostenibilitat i Medi Ambient

6. LA GESTIÓ IIMPLEMENTACIÓ DEL PLA

 • Cicle de gestió
 • Accions transversals de gestió
 • Indicadors de seguiment i compliment

ANNEX 1: FITXES D’ACCIONS

ANNEX 2: FITXES DE FINANÇAMENT

Objectius i eixos estratègics del pla

Eix d’actuació 1: Emprenedoria, ocupació i creixement empresarial

1. Reforçar la vessant industrial de la ciutat, augmentar el seu potencial competitiu i millorar el posicionament nacional i internacional de la seves indústries

2. Suport a l’emprenedoria, a la innovació i la internacionalització d’empreses en sectors industrials claus

3. Reforçar el paper de Manresa com a referent econòmic dela Catalunya Centrali líders en processos d’innovació industrial

Actors locals rellevants a involucrar: Centre Tecnològic de Manresa-Eurecat, Cambra de Comerç del Bages, PIMEC Catalunya Central, FUB/Uvic-UCC, EPSEM-UPC, Centre de Formació Pràctica, Centre d’Iniciatives per l’Ocupació, Invest in Manresa

Eix d’actuació 2: Foment del turisme

1. Foment de Manresa com a destinació turística, mitjançant la vinculació de Manresa a la figura de Sant Ignasi de Loiola, potenciant la marca de “ciutat ignasiana”

2. Explotar el potencial d’atracció turística de la ciutat i de la comarca del Bages en l’àmbit de la gastronomia i l’alimentació de proximitat

Actors locals rellevants a involucrar: Fundació Alícia, Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, DO Pla de Bages, Món Sant Benet, Companyia de Jesús (Cova i Camí Ignasià), Taula de Turisme de Manresa, Escola d’Hosteleria Joviat, Gest!

Eix d’actuació 3: Sostenibilitat i medi ambient

1. Potenciar la imatge de Manresa com a ciutat referència en l’àmbit del desenvolupament sostenible

2. Impuls del coneixement i ús social del patrimoni natural de Manresa i el seu entorn per part de la ciutadania

3. Millorar la relació entre ciutadans i l’espai urbà, mitjançant recuperació espais entorn al riu, millores de l’entorn i de l’anella verda de la ciutat

Actors locals rellevants a involucrar: Fundació Althaia, FUB/Uvic-UCC, ciutats de l’Eix Diagonal, Fòrum, Meandre

Elaboració del Pla

Consultes prèvies per elaborar el Pla:

Cambra de Comerç de Manresa

 • CTM - Eurecat
 • Centre de Formació Pràctica
 • PIMEC Catalunya Central
 • FUB / Uvic-UCC
 • EPSEM-UPC
 • Centre d’Iniciatives per l’Ocupació
 • FORUM, SA
 • Fundació Althaia
 • Món Sant Benet
 • Fundació Alícia
 • Meandre
 • Gest!
 • Escola d’Hoteleria Joviat
 • Invest in Manresa
 • Eix Diagonal

Procés d’aprovació del Pla:

 • 3/11 - Presentació pública ala Cambrade Comerç
 • 3/11 - Presentació als membres del Pacte de Ciutat
 • 19/11- Discussió i votació al Ple municipal