Govern obert i transparència

Projectes, plecs i criteris de licitació d'obres públiques

Consultar totes les fases de les licitacions i la seva documentació:  Perfil del Contractant de la plataforma de contractació de la Generalitat

En entrar, cal clicar a l'apartat "Anuncis de licitació", "adjudicació" o "formalització" segons l'estat del contracte i, dins de cada expedient (anunci de licitació), a l'apartat "Documentació" que és al final de pàgina. En aquest espai es publiquen els projectes o memòries valorades, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques que es tramiten mitjançant procediment obert.

I també es publica tota la informació vinculada als altres tipus de contractacions que es tramiten.