Govern obert i transparència

Ajuts i Subvencions

Amb la finalitat de millorar la cohesió social del municipi, promoure el teixit associatiu, afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat, així com fomentant les iniciatives participatives promogudes des de les entitats, l’Ajuntament de Manresa preveu la concessió de subvencions dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i d’acord amb les previsions de l’Ordenança general de subvencions d’aquest Ajuntament.

Anualment s’aproven les bases d’execució del pressupost, on entre d’altres preceptes, s’estableixen les bases generals que regulen les condicions d’atorgament de subvencions.

A través del menú de l'esquerra, trobareu tota la informació sobre les convocatòries d'ajuts i subvencions de l’Ajuntament de Manresa.