Govern obert i transparència

La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes s’encarrega de l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació.

La Comissió està integrada per membres de tots els Grups polítics integrants de la Corporació.

La Comissió Informativa de Serveis Generals actua com a Comissió Especial de Comptes. Aquesta es reuneix ordinàriament un cop l’any amb motiu de l’informe del Compte General del Pressupost municipal.

(Acord  de Ple d'1 de juliol de 2019)