Govern obert i transparència

Pacte de Ciutat 2012-2015

Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social 

Els objectius i línies d’actuació continguts en els programes de govern de l’Ajuntament de Manresa per al mandat 2012-2015 caminen sobre dos eixos principals: per una banda, la potenciació dels serveis d’atenció a les empreses i la posta en marxa de negocis; i per l’altra, l’atenció a les necessitats socials. Des d’aquesta doble actuació es pretén impulsar l’activitat econòmica, com a generadora d’ocupació, tot preservant els nivells bàsics de protecció social entretant el mercat laboral no es recuperi.

Més enllà de l’activitat pública, cal enaltir la labor enorme que en aquest sentit realitzen les entitats del tercer sector, en pugna contra la desigualtat i l’exclusió dels sectors més desfavorits. A ningú escapa que les dificultats actuals serien més carregoses i socialment més conflictives sense els murs de contenció construïts pel voluntariat i els recursos específics que hi dediquen les entitats no lucratives (acollida, formació, ajudes econòmiques o en espècie, llars de pas, etc.). 

En aquest punt, les parts signants manifestem la nostra voluntat de mantenir les línies de col·laboració i actuacions precedents, amb les revisions o reformulacions que calgui, però amb la urgència i prioritat política que els moments actuals ens imposa. 

Aquest acord, que anomenem Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social, formalitza la voluntat de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, els grups polítics representats al ple municipal, la Cambra de Comerç, els sindicats CCOO i UGT, i les organitzacions patronals PIMEC i Federació Empresarial de la Catalunya Central. 

El pacte vol donar resposta tangible als problemes més apressants que la ciutadania té actualment, mitjançant una acció coordinada dels diferents agents econòmics que es materialitzi en un conjunt de mesures concretes, definides i avaluables. En aquests moments, no es tracta tant de reafirmar-nos en grans principis extensament compartits però més o menys vagues i relatius, sinó de fixar un programa de mesures materials i un calendari realista per executar-les. És temps de determinació i immediatesa.