Govern obert i transparència

Contractació

A través del menú de l'esquerra, trobareu tota la informació sobre els procediments de contractació i licitacions públiques tramitades per l’Ajuntament de Manresa (apartat perfil del contractant). Així mateix, hi ha també tota la informació relacionada amb la legislació de transparència en matèria de contractació.

En el perfil del contractant consta tota la informació actualitzada al moment dels procediments de contractació oberts i negociats, des del moment de la publicació de l’obertura de la licitació fins a la data de la formalització. Tothom que hi estigui interessat també podrà obtenir els documents corresponents (plecs de clàusules, acords d’adjudicació, etc) i la informació necessària (pressupost de licitació, pressupost d’adjudicació, persona física o jurídica adjudicatària, preu del contracte, etc). El contingut del perfil del contractant dóna compliment a les previsions de la legislació de contractes aplicable al sector públic.