Govern obert i transparència

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori que està integrat pels  regidors/es següents, sota la presidència de l’Alcalde:

President:        

  • Marc Aloy Guàrdia

Vocals:            

  • Antoni Josep Valentí Moll
  • Mariona Homs Alsina
  • Joan Vila Marta
  • Montserrat Clotet Masana
  • Mariana Romero Salguero
  • Carles Garcia Estany
  • Pere Massegú Bruguera

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves competències.

La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l'Alcalde i el Ple de la Corporació.