Govern obert i transparència

Entitats i organismes amb participació municipal

La designació dels representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats, fundacions, consorcis, associacions, que requereixen representació municipal es fa per acords de ple i la representació és la que consta en els documents adjunts.