Govern obert i transparència

Manresa ciutat cívica (2012)

Manresa ciutat cívica


El civisme és una expressió de sentiment de pertinença a una comunitat i, per tant, de respecte pel bé comú i per les persones que en formen part. En la mesura que els valors cívics són difosos i acceptats, el respecte per l’espai comú, i pels altres, és més elevat i es guanya en qualitat de convivència.

L'Ajuntament de Manresa, amb voluntat de promoure un model de ciutat amb valors, desplega un programa de civisme, amb dues actuacions complementàries:

Per aconseguir una societat amb esperit cívic cal la implicació de tots: institucions, ciutadans, famílies, escoles, entitats, associacions, mitjans de comunicació, agents socials.. Fomentar una ciutat cívica, on els ciutadans hi visquin i hi convisquin de manera compromesa, respectuosa i amable, requereix treballar conjuntament

La finalitat del Pla de civisme és la d’aconseguir una Manresa cívica, respectuosa, endreçada, amable, amb autoestima, cohesionada, forta i de futur; i en la que hi siguin presents valors, com el respecte, l’amabilitat, la tolerància, la corresponsabilitat, la solidaritat, el voluntariat.., que ajudin a garantir una convivència agradable.

Adjunt trobareu el Pla de civisme, com a proposta de treball per al foment del civisme, i us convidem a que, entre tots, ens comprometem amb el civisme i promoguem actituds cíviques i enriquidores a favor de la ciutat i dels ciutadans.

Per avançar en civisme i en qualitat de convivència, es necessita la implicació dels ciutadans. Manresa la construïm entre tots, i és positiu que ens hi impliquem i ens en sentim corresponsables.