Govern obert i transparència

Programes de govern (2012-2015)

1. AUTOESTIMA

Vida al Centre Històric

Responsable: Antoni Llobet

Actuacions principals

 • Pla d’usos d’edificis 
 • Pla de suport al comerç i a l’activitat econòmica 
 • Pla de convivència i seguretat 
 • Pla de cura de l’espai públic 
 • Promoció d’activitats turístiques, culturals i festives 
 • Pla singular d’intervenció social: gent gran, infància, pobresa 

Civisme

Responsable: Àuria Caus

Actuacions principals

 • Pla d’acció per al foment del civisme
 • Ordenança de civisme i convivència ciutadana 

Ciutat amiga de la gent gran 

Responsable: Àuria Caus

Actuacions principals

 • Envelliment actiu físic i intel.lectual
 • Adequació de l’espai urbà
 • Atenció social a les persones grans 

Proximitat 

Responsable: Joan Calmet

Actuacions principals

 • Brigada d’actuació ràpida
 • Agents cívics i de proximitat
 • Potenciació dels serveis d’atenció ciutadana (010, OAC, OAE, web,…)
 • Accessibilitat als regidors 

Dignificació del patrimoni cultural 

Responsable: Joan Calmet

Actuacions principals

 • Museu Comarcal: renovació i ampliació de continguts i dinamització del conjunt
 • Consolidació i ampliació de l’oferta del Carrer del Balç
 • Preservació del patrimoni manresà 

Promoció del patrimoni natural 

Responsable: Jordi Serracanta

Actuacions principals

 • Recuperació física i funcional de la Torre Lluvià
 • Pla d’actuació a l’Anella Verda 

2. ENDREÇA 

Eficiència en la gestió 

Responsable: Josep Maria Sala

Actuacions principals

 • Centralització de compres i contractació
 • Adequació de l’organigrama funcional als programes de govern
 • Control i seguiment empreses (municipals, concessionàries, participades)
 • Nova valoració de llocs de treball 

Equilibri pressupostari

Responsable: Josep Maria Sala

Actuacions principals

 • Seguiment dels costos dels serveis municipals
 • Amortització dels romanents negatius de tresoreria
 • Recuperació de la capacitat d’endeutament
 • Normalització del pagament als proveïdors
 • Comissió d’Inversions 

Millora de l’espai urbà

Responsable: Jordi Serracanta

Actuacions principals

 • Manresa, ciutat neta
 • Renovació de les concessions de manteniment viari i espais verds
 • Condicionament i usos de solars
 • Ordenança de terrasses
 • Ordenança del paisatge urbà 

Millora de la mobilitat

Responsable: Ramon Bacardi

Actuacions principals

 • Model de mobilitat adequat al model urbanístic
 • Millores puntuals a la xarxa viària interna
 • Bus urbà: reducció dèficit i manteniment d’un servei de qualitat
 • Conveni bus urbà-interurbà
 • Millora connexió entre estació RENFE i la ciutat 

Protecció, Seguretat i Prevenció

Responsable: Olga Sánchez

Actuacions principals

 • Pla local de seguretat
 • Pla de seguretat per barris
 • Campanyes de prevenció i sensibilització viària, civisme, disciplina i ordre públic
 • Plans d‘emergència i d’autoprotecció
 • Ordenança de mobilitat reduïda
 • Pla d’educació i seguretat viària 

Una ciutat amb qualitat de vida

Responsable: Mercè Rosich

Actuacions principals

 • Pla protecció i promoció de la salut per una ciutat saludable i acollidora
 • Agenda 21
 • Pla per a les discapacitats
 • Pla d’infància
 • Promoció de l’activitat física
 • Pla de millora per la salubritat pública i per la seguretat alimentària
 • Ordenança animals domèstics 

3. CAPITALITAT

Una ciutat atractiva

Responsable: Sílvia Gratacós

Actuacions principals

 • Suport a la professionalització de les associacions comercials
 • Marca ‘Manresa’
 • Impuls a la creació de places hoteleres
 • Promoció turisme espiritual i religiós (Camí ignasià, Montserrat)
 • Calendari d’esdeviments esportius, culturals, etc. 

Lideratge i capitalitat

Responsable: Miquel Davins

Actuacions principals

 • Gestió mancomunada de serveis en el territori amb una visió d’àrea metropolitana
 • Pla director del consorci del Parc de l’Agulla
 • ‘Lobby’ de ciutats interiors

Una ciutat ben connectada

Responsable: Ramon Bacardit

Actuacions principals

 • Senyalització dels accessos a la ciutat (C-25, C-55)
 • Millores de la C-55 per reduir la sinistralitat
 • Millora de la connectivitat amb la C-16
 • Acccions per reduir el temps de desplaçament a Barcelona per carretera i ferrocarril

4. AMBICIÓ

POUM

Responsable: Ramon Bacardit

Actuacions principals

 • Oficina del POUM
 • Línies estratègiques del Pla: Manresa 2030
 • Procés de participació ciutadana 

Atenció a les necessitats socials

Responsable: Mercè Rosich

Actuacions principals

 • Pla d’ajuts socials amb criteris unificats
 • Mediació hipotecària
 • Pla local de serveis socials global que inclogui una pla d’atenció bàsica i un altre d’inclusió social
 • Coordinació entitats d’atenció social 

Impuls a l’activitat econòmica

Responsable: Sílvia Gratacós

Actuacions principals

 • Espai Motor
 • Parc Tecnològic de la Catalunya Central
 • Revisió del Pla d’usos comercials (dins del POUM)
 • Implantació de fibra òptica als polígon dels Dolors i al Parc Central
 • Reordenació del calendari firal i potenciació de fires i mercats 

Universitat Manresa

Responsable: Antoni Llobet

Actuacions principals

 • Carnet Campus Manresa
 • Coordinadora d’universitaris
 • Consell consultiu Universitat Manresa
 • Promoció estudis superiors 

Edificis i centres d'activitat

Responsable: Antoni Llobet

Actuacions principals

 • Ampliació Sant Joan de Déu
 • Ateneu les Bases
 • Edifici de l'Anònima
 • Edifici del Consell de la Ciutat (antics jutjats)
 • Nous edificis escolars i llar d'infants Bressolvent
 • Complex Vell Congost