Govern obert i transparència

Assessor per a la llengua catalana

Assessor per a la llengua catalana

Marc Orriols Gol (1993)

Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, Orriols ha estat soci treballador de la consultora en cultura transformadora Cultura del Bé Comú, des d’on ha desenvolupat projectes vinculats al teixit cultural i associatiu de la ciutat, com la gerència de l’entitat cultural i social Els Carlins, la producció i administració del Festival Artístic del Barri Antic (FABA), la codirecció de Record Documentals o l’assessorament en subvencions públiques dirigides a entitats culturals sense ànim de lucre, entre altres. També ha estat tècnic de gestió de la Regidoria del Centre Històric de l’Ajuntament de Manresa, en el marc d’un programa anual.


Funcions

- Assessorament especial per a la promoció, defensa i multiplicació del català.
- Impuls de mesures transversals a tots els departaments per fomentar l’ús del Català a la Ciutat de Manresa.
- Organitzar activitats per potenciar l’ús del català en activitats quotidianes.
- Incentivar que els ciutadans de Manresa participin en les activitats culturals de foment i ús del català.
- Crear consciència lingüística de la llengua català.
- Establir una línia d’assessorament i de cooperació amb les entitats que fomentin l’ús del català.
- Realitzar un marc de coordinació de cursos de català organitzats per associacions, administracions públiques i sindicats.

Retribucions

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple del 21 de març de 2024

Sou brut anual: 35.169 € 


Contacte

marc.orriols@ajmanresa.cat