Govern obert i transparència

Composició dels òrgans de govern

     

Ple municipal

Membres del Govern
1. Marc Aloy Guàrdia (ERC)
2. Mariona Homs Alsina (ERC)
3. Pol Huguet Estrada (ERC)
4. Tània Infante Martínez (ERC)
5. Lluís Vidal Sixto Orozco  (ERC)
6. Montserrat Clotet Masana (ERC)
7. Carles Garcia Estany (ERC)
8. Antoni Josep Valentí Moll (PSC-CP)
9. Mariana Romero Salguero (PSC-CP)
10. Pere Massegú Bruguera (PSC-CP)
11. Isabel Sánchez Pulido (PSC-CP)
12. Joan Vila Marta (IMPULSEM)
13. Jesús Alonso Sáinz (IMPULSEM)

Regidors i regidores dels grups municipals de l’oposició
14. Ramon Bacardit Reguant (JUNTS)
15. Mònica de Llorens Vall-Llossera (JUNTS)
16. Josep Gili Prat (JUNTS)
17. M. Mercè Tarragó Costa (JUNTS)
18. Salvador Racero Alberch (JUNTS)
19. Maria Lluïsa Tulleuda Lari (JUNTS)
20. Roser Alegre Fontanet (FEM MANRESA)
21. Gemma Boix Pou (FEM MANRESA)
22. Jordi Trapé Úbeda (FEM MANRESA)
23. Sergi Perramon Subirana (NACIONALISTA)
24. Maria dels Àngels Curtichs Monter (NACIONALISTA)
25. Inmaculada Cervilla Galera (VOX)

Junta de govern

1. Marc Aloy Guàrdia (ERC)
2. Antoni Josep Valentí Moll  (PSC-CP)
3. Mariona Homs Alsina (ERC)
4. Joan Vila Marta (IMPULSEM)
5. Montserrat Clotet Masana (ERC)
6. Mariana romero Salguero (PSC-CP)
7. Carles Garcia Estany (ERC)
8. Pere Massegú Bruguera (PSC-CP)

Regidors i regidores que formen part de les comissions informatives

Comissió Informativa de Desenvolupament Local

-President: Joan Vila Marta  (Impulsem)
-Vicepresident: Lluís Vidal Sixto Orozco  (ERC)
Grups municipals
Grup municipal d’ERC
-Vocal titular: Tània Infante Martínez
-Vocal suplent: Montserrat Clotet Masana
Grup municipal de Junts
-Vocal titular: Mònica de Llorens Vall-llossera
-Vocal suplent: Josep Gili Prat
Grup municipal del PSC-CP
-Vocal titular: Pere Massegú Bruguera
-Vocal suplent: Antoni Josep Valentí Moll
Grup municipal Fem Manresa
-Vocal titular: Jordi Trapé Úbeda 
-Vocal suplent: Roser Alegre Fontanet
Grup municipal Impulsem
-Vocal titular: Jesús Alonso Sáinz
-Vocal suplent: ---------
Grup municipal Nacionalista
-Vocal titular: M. dels Àngels Curtichs Monter
-Vocal suplent: Sergi Perramon Subirana
Grup municipal de VOX
-Vocal titular: Inmaculada Cervilla Galera
-Vocal suplent: ---------

Comissió Informativa de Serveis Generals

-President: Pere Massegú Bruguera  (PSC-CP)
-Vicepresidenta: Montserrat Clotet Masana (ERC)
Grups municipals
Grup municipal d’ERC
-Vocal titular: Mariona Homs Alsina
-Vocal suplent: Lluís Vidal Sixto Orozco
Grup municipal de Junts
-Vocal titular: M. Mercè Tarragó Costa
-Vocal suplent: Ramon Bacardit Reguant
Grup municipal del PSC-CP
-Vocal titular: Antoni Josep Valentí Moll
-Vocal suplent: Isabel Sánchez Pulido
Grup municipal Fem Manresa
-Vocal titular: Jordi Trapé Úbeda
-Vocal suplent: Roser Alegre Fontanet
Grup municipal Impulsem
-Vocal titular:Jesús Alonso Sáinz
-Vocal suplent: Joan Vila Marta
Grup municipal Nacionalista
-Vocal titular: M. dels Àngels Curtichs Monter
-Vocal suplent: Sergi Perramon Subirana
Grup municipal de VOX
-Vocal titular:Inmaculada Cervilla Galera
-Vocal suplent:---------
* Nota: La Comissió Informativa de Serveis Generals, pel seu contingut en matèria financera, actua com a Comissió Especial de Comptes

Comissió Informativa de Territori

-President: Carles Garcia Estany  (ERC) 
-Vicepresidenta:  Mariana Romero Salguero (PSC-CP)
Grups municipals
Grup municipal d’ERC
-Vocal titular: Pol Huguet Estrada
-Vocal suplent: Lluís Vidal Sixto Orozco
Grup municipal de Junts
-Vocal titular: Josep Gili Prat
-Vocal suplent: Ramon Bacardit Reguant
Grup municipal del PSC-CP
-Vocal titular: Pere Massegú Bruguera
-Vocal suplent: Antoni Josep Valentí Moll
Grup municipal Fem Manresa
-Vocal titular: Gemma Boix Pou
-Vocal suplent:Jordi Trapé Úbeda
Grup municipal Impulsem
-Vocal titular: Jesús Alonso Sáinz
-Vocal suplent: Joan Vila Marta 
Grup municipal Nacionalista
-Vocal titular: Sergi Perramon Subirana
-Vocal suplent: M. dels Àngels Curtichs Monter
Grup municipal de VOX
-Vocal titular: Inmaculada Cervilla Galera 
-Vocal suplent: ---------

Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones

-Presidenta: Mariona Homs Alsina (ERC)
-Vicepresident: Antoni Josep Valentí Moll (PSC-CP)
Grups municipals
Grup municipal d’ERC
-Vocal titular: Tània Infante Martínez
-Vocal suplent: Pol Huguet Estrada
Grup municipal de Junts
-Vocal titular: Salvador Racero Alberch
-Vocal suplent: M. Lluïsa Tulleuda Lari
Grup municipal del PSC-CP
-Vocal titular: Isabel Sánchez Pulido
-Vocal suplent: Mariana Romero Salguero
Grup municipal Fem Manresa
-Vocal titular: Roser Alegre Fontanet
-Vocal suplent: Gemma Boix Pou
Grup municipal Impulsem
-Vocal titular: Jesús Alonso Sáinz
-Vocal suplent: Joan Vila Marta
Grup municipal Nacionalista
-Vocal titular: Sergi Perramon Subirana
-Vocal suplent: M. dels Àngels Curtichs Monter
Grup municipal de VOX
-Vocal titular: Inmaculada Cervilla Galera
-Vocal suplent: ---------