Govern obert i transparència

Pla de govern 2023-2027

El 15 de juny de 2023, els grups municipals d'ERC, PSC i Impulsem van signar un pacte que va permetre formar l'actual govern municipal de la ciutat de Manresa amb un projecte basat en l'objectiu de reforçar la capitalitat de Manresa i dotar-la d’una visió de futur a llarg termini que il·lusioni a la ciutadania i reforci les polítiques per donar resposta al dia a dia. L'acord ha estat també el fonament principal del nou Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023-2027 de Manresa, que s'aprovarà durant els primers mesos de 2024.

Les línies bàsiques del pacte, que s'estructura a partir de tres eixos principals, són:

 • Afrontar el repte de la promoció econòmica i industrial millorar la cohesió social.
 • Resoldre les situacions d’inseguretat i civisme que poden comprometre la convivència.
 • Afrontar de manera prioritària el repte de l’habitatge a la Ciutat.
 • Incrementar esforços en aspectes vinculats a la  mobilitat sostenible i la millora de la via pública.

I cada un dels eixos que figuren en l'acord es desenvolupen en una sèrie d'accions que es recullen a continuació.

1. Manresa: capital econòmica, del coneixement i del talent

 • Es treballarà a fons per captar empreses i fomentar l’emprenedoria, agilitzant tràmits i donant-los suport.
 • El projecte de Fàbrica Nova ha de reforçar la formació que es fa a la ciutat i conjugar-se amb la creació de nou sòl industrial amb el Polígon Pont Nou i el Parc Tecnològic per tal d’atraure indústria i generar llocs de treball.
 • Fomentar i promoure el comerç local i transformant els principals eixos comercials en illes de vianants, i sempre treballant braç a braç amb els comerços i les seves entitats.
 • Lluitar amb fermesa per millorar les connexions amb Barcelona i també amb la resta demunicipis i comarques del voltant.
 • Mancomunar el transport públic comarcal.
 • Transformar la mobilitat dins la ciutat, amb una millor connexió entre els barris més allunyats i el centre, amb especial atenció als vianants.

2. Manresa: capital de la qualitat de vida i la cohesió social

2.1. Una ciutat amb habitatge digne.

 • Incentivar la construcció i renovació dels edificis.
 • S’estimularà l’oferta d’habitatge a tota la ciutat, preferentment les zones que més cal revitalitzar.
 • Es prioritzarà l’accés a habitatge assequible a joves i col·lectius vulnerables, posant a disposició  sòl municipal i treballant per aconseguir-ne de nou per edificar.
 • La societat municipal FÒRUM ha de tenir un paper cabdal per assolir aquests objectius.
 • Es prendran mesures per rebaixar la xifra d’habitatges buits a la ciutat.

2.2. Una ciutat segura i cívica

 • Fer front a la preocupació per la inseguretat i l’incivisme entre la ciutadania.
 • Garantir la convivència i el respecte, i que tothom es pugui sentir segur al carrer i a casa seva.
 • Es treballarà per una ciutat que dona confiança als seus ciutadans en seguretat amb bona il·luminació, vigilància, barris i carrers més segurs...
 • Retornar als ciutadans la percepció efectiva de seguretat
 • Vetllar per la tranquil·litat dels nostres comerços i negocis a peu de carrer, amb especial atenció al Centre Històric.
 • Abordar decididament el problema de les ocupacions d’habitatges, especialment les que generen situacions conflictives.

2.3. Una ciutat verda i saludable.

 • Millorar l’Anella Verda.
 • Incorporar nous carrils bici estratègics.
 • Crear noves places i punts de trobada als barris.
 • Multiplicar els eixos cívics per connectar els barris de forma agradable.
 • Promoure el Parc de Puigterrà i el del Cardener com a grans pulmons verds de la ciutat.
 • Transformació de la carretera Cardona i disseny de la nova carretera de Vic perquè esdevinguin eixos amables.

2.4. Una ciutat que aposta per la sostenibilitat.

 • Nou model de gestió de residus.
 • Desplegament del nou Pla de mobilitat sostenible.
 • Reforçar la instal·lació de sistemes de generació d’energies renovables i infraestructures blaves (per prevenir l’afectació de períodes de sequera que cada vegada seran més llargs i sovintejats).

2.5. Una ciutat neta que té cura del manteniment de la via pública.

 • Incrementar el pressupost destinat a la via pública per abordar renovacions ambicioses devoreres i calçades.
 • Promoure un millor manteniment general de carrers, places i espais públics.
 • Aplicar més intensament criteris d’accessibilitat i de perspectiva de gènere.
  Tenir uns barris més endreçats.

2.6. Una ciutat que vetlla per la cohesió social i els valors democràtics.

 • Es combatrà decididament la segregació escolar, la xacra de la violència masclista i la xenofòbia.
 • Es promouran polítiques per a infants, joves i persones grans, a través de la participació ciutadana i l’acció comunitària.
 • Promoció i defensa de la llengua catalana com a eina fonamental de cohesió social.

2.7. Una ciutat amb un Centre Històric viu.

 • Es treballaran polítiques coordinades en el temps, amb recursos i sobretot visió estratègica per tal d’implicar-hi totes les administracions públiques, empreses, entitats i ciutadania.
 • Es considera un projecte estratègic transformar el Centre Històric i revitalitzar-lo amb noves iniciatives.

3. Manresa: capital cultural i esportiva

3.1. Una ciutat amb projecció turística i cultural.

 • Posar en funcionament el Museu del Barroc.
 • Continuar treballant per aprofitar la petjada ignasiana i el patrimoni històric com a trets distintius i amb potencial turístic.
 • Crear un nou districte cultural al Centre Històric activant equipaments en desús com l'Auditori Sant Francesc.
 • Potenciar la qualitat i singularitat dels vins del Pla de Bages.

3.2. Una ciutat capdavantera en la pràctica esportiva.

 • Remodelar i fer créixer la zona esportiva del Congost.
 • Vetllar per la millora dels equipaments esportius a la ciutat.

Podeu descarregar el document del Pacte de Govern a Manresa 2023-2027 en pdf.