Govern obert i transparència

Pol Huguet Estrada - ERC

Nascut a Manresa l’any 1986. És llicenciat en Geografia i màster de professorat de secundària. Ha treballat en una consultora ambiental, de professor de secundària i escrivint guies de senderisme. Ha estat cap de l’Agrupament Antoni Gaudí de Manresa i responsable pedagògic de la Demarcació Central de Minyons Escoltes i Guies de Manresa. Participa a la Comissió de l’Anella Verda de Manresa en l’elaboració d’itineraris.

Des del maig de 2017 fins la finalització del mandat corporatiu de 2015-19 va ser nomenat regidor delegat de Participació i regidor delegat d’Entorn Natural. Durant el mandat 2019-2023 fou Regidor delegat de Ciutat Verda i Urbanisme.

Càrrec

Regidor delegat d’

  • Acció climàtica
  • Educació

Retribucions

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 100%.

Sou brut mensual: 3.997,36€. Sou brut anual: 55.963,04€

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 100%.

Sou brut mensual: 3.977,47€  Sou brut anual: 55.684,58€.

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

pol.huguet@ajmanresa.cat

Agenda

Accedir a l'agenda