Govern obert i transparència

Inmaculada Cervilla Galera - VOX

Nascuda el 1972. Disposa de formació d’EGB i FP en educació infantil i experiència laboral en l’àmbit tèxtil, en l’educació infantil i en la compra-venda d’antiguitats.

Retribucions

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Assignació de  201€  per assistència a la Junta de Portaveus amb caràcter mensual (2.211€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 1.005 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.055€ anuals, corresponents a 11 sessions).
Assignació de 251,25€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.
Assignació de 251,25€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.763,75€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de 4 comissions informatives
Assignació de 100,50€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.
L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.110€.

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Assignació de  200€  per assistència a la Junta de Portaveus amb caràcter mensual (2.200€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 1.000 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.000€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 250€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 250€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.750€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de 4 comissions informatives.

Assignació de 100€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.000€.

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

inmaculada.cervilla@ajmanresa.cat