Govern obert i transparència

Maria dels Ángels Curtichs Monter - FNC

Nascuda a Manresa l’any 1957. Títol de Batxiller i COU (Curs d’Orientació Universitària) (1976). Màster en assessoria laboral (Centro Cerem) (1991) i Màster en assessoria laboral (Federación Politécnica Española de Diplomados) (1991).

Va treballar a la Banca Catalana del 1975 al 2000 i al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria del 2000 al 2021.

Retribucions

Acord de Ple del 21 de març de 2024

Assignació de 1.010,03 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.110,33€ anuals, corresponents a 11 sessions).
Assignació de 252,51€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.
Assignació de 252,51€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.777,61€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de dues comissions informatives.
Assignació de 101€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.
L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.220,55€.

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Assignació de 1.005 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.055€ anuals, corresponents a 11 sessions).
Assignació de 251,25€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.
Assignació de 251,25€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.763,75€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de 2 comissions informatives
Assignació de 100,50€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.
L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.110€.

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Assignació de 1.000 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.000€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 250€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 250€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.750€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de dues comissions informatives.

Assignació de 100€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.000€.

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

angels.curtichs@ajmanresa.cat