Govern obert i transparència

Jesús Alonso Sainz - IM

Nascut l’any 1951 a Santander. Primària a les Écoles Françaises (Bilbao), Batxillerat a les Escoles Pies de Balmes (Barcelona).

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la UPC amb la qualificació d’excel.lent (1973). Col.legiat al Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.

Cursos de Doctorat (1977-1979). Formació jurídica, empresarial i de fiscalitat.

Funcionari per oposició de la Diputació de Barcelona des del 1978.

Té una dilatada trajectòria al servei d’administracions públiques, tant de l’Estat com Autonòmica i local, gestionant polítiques públiques en matèria d’Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni, Economia, Hisendes Públiques i Fiscalitat local durant el període 1974-2020.

Té una dilatada esperiència institucional en el desenvolupament d’estratègies d’innovació, de gestió empresarial i de foment de l’Arquitectura.

Ha exercit diversos càrrecs en societats com Arquitasa, Firmaprofesional, BIMSA, Fundació Privada Catalana per a l’arbitratge tècnic, membre del Consell Municipal de Sostenibilitat de Barcelona (1998-2002), del Consell Municipal de prevenció d’incendis de Barcelona (2005-2007) del Consell General del Paisatge de Catalunya del Departament de Política Territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya (2005-2007). Ha estat professor de diversos màsters i postgraus a a Universtitat Politècnica de Catalunya (UPC) del 1989 al 2002.

Ha desenvolupat una extensa activitat tant en el camp de l’urbanisme com en el de l’edificació durant les seves etapes com a professional lliberal.

Càrrec

Regidor delegat d’

  • Habitatge, Centre Històric i Llicències

Retribucions

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Assignació de 1.005 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.055€ anuals, corresponents a 11 sessions).
Assignació de 251,25€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari
Assignació de 251,25€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.763,75€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de 3 comissions informatives.
Assignació de 100,50€ per assistència a una comissió informativa extraordinària
L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.110 €

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Assignació de 1.000 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.000€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 250€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 250€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.750€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de 4 comissions informatives.

Assignació de 100€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.000€.


Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

jesus.alonso@ajmanresa.cat

Agenda

Accedir a l'agenda