Govern obert i transparència

Jordi Trapé Úbeda - FEM

Nascut a Manresa el 1992. Graduat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB) (2016), Màster en ciències del sistema nerviós, especialitat en Neurotoxicologia i Neuropsicofarmacologia per la Universitat Rovira i Virgili (2019) i post-graduant en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra (2023) .

Fou estudiant en pràctiques al grup de biointerfícies del departament de Físicoquímica de la Universitat de Barcelona (de juny a agost de 2014), estudiant en pràctiques al laboratori d’anàlisis clíniques d’Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (de maig a setembre del 2015), estudiant de pràctiques al Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari (2015-16), tècnic de farmàcia a la farmàcia Trapé (juny 2016), farmacèutic susbstitut a la farmàcia Farré (de juny a agost del 2016), i farmacèutic substitut a la farmàcia Torras Galí (del 2016 al 2019).

Des del 2020 és tècnic de laboratori en processament de proves PCR de COVID19 i preanalítica a Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Des del 2022 és professor de bioquímica i riscos biològics i químics al CFGS de Laboratori biomèdic de l’Escola Joviat. Des de 2023 és membre del grup de Recerca Epi4Health.

Retribucions

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Assignació de 1.005 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.055€ anuals, corresponents a 11 sessions).
Assignació de 251,25€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.
Assignació de 251,25€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.763,75€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular d’una comissió informativa
Assignació de 100,50€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.
L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.110€.

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Assignació de 1.000 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.000€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 250€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 250€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.750€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de dues comissions informatives.

Assignació de 100€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.000€.

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

jordi.trape@ajmanresa.cat