Govern obert i transparència

Pere Massegú Bruguera - PSC

Nascut a Manresa el 1952. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials  per la Universitat Central de Barcelona (1975), llicenciat en Dret per la universitat de Barcelona (1976), postgrau en Hisenda Local i Autonòmica per la Universitat Central de Barcelona (1986), diplomat en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per ESADE (1996), postgrau en Estratègia i competitivitat regional per la UPC (2012).

Funcionari de carrera de l’Ajuntament de Manresa, tècnic superior d’Administració General, de 1978 a 2018. Va exercir els càrrecs següents: Cap del Servei municipal d’Hisenda de 1985 a 1995, cap del Servei de Planificació i Coordinació del 1996 a 1999, Cap de Desenvolupament local del 2000 a 2015 i Cap de Serveis Públics Urbans del 2016 al 2018.

Soci de les entitats següents: Centre d’Estudis del Bages, Club Tennis Manresa, Basquet Manresa, SAD, Centre d’Esports Manresa.

Càrrec

Setè tinent d’alcalde.

Regidor delegat de:

  • Hisenda
  • Cooperació

Retribucions

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Assignació de  120,60€   per assistència a la Junta de Govern Local amb caràcter setmanal (5.306,4€ anuals, corresponents a 44 sessions per any).

Assignació de 1.005 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.055€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 251,25€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari

Assignació de 251,25€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.763,75€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de 3 comissions informatives.

Assignació de 100,50€ per assistència a una comissió informativa extraordinària

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.110 €

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Assignació de  120€   per assistència a la Junta de Govern Local amb caràcter setmanal (5.280€ anuals, corresponents a 44 sessions per any).

Assignació de 1.000 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.000€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 250€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari

Assignació de 250€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.750€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular de 3 comissions informatives.

Assignació de 100€ per assistència a una comissió informativa extraordinària

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.000 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

pere.massegu@ajmanresa.cat

Agenda

Accedir a l'agenda