Govern obert i transparència

Maria Lluïsa Tulleuda Lari - Junts

Nascuda a Manresa l’any 1961. Diplomada en Infermeria per la UB (1984). Postgrau en dietètica i nutrició per la UB (1986). Coneixements especialitzats en Nefrologia per la SEDEN (1996). Postgrau en emergències extra hospitalàries per la UAB (1999).

Va treballar a la Unitat Coronària de Manresa del 1984 al 1994, al Centre Hospitalari de Manresa, al servei de nefrologia, unitat de diàlisi el 1994. El 2003 passà a ser infermera d’Althaia.

Actualment treballa a l’Hospital de la Cerdanya, a la Unitat de diàlisi d’Althaia i és membre del Grup coordinador d’accessos vasculars de diàlisi i de la Comissió de cures pal.liatives de la Fundació Althaia.

Forma part de diferents assocacions i societats científiques, del Consell Esportiu del Bages i és coordinadora de Junts per Catalunya a Manresa.

Retribucions

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Assignació de 1.005 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.055€ anuals, corresponents a 11 sessions).
Assignació de 251,25€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 251,25€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.763,75€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 100,50€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.
L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.110€.

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Assignació de 1.000 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.000€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 250€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 250€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.750€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 100€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.000€.

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

lluisa.tulleuda@ajmanresa.cat