Govern obert i transparència

Salvador Racero Alberch - Junts

Nascut l’any 1976. Té estudis de cant líric, cant coral, cant modern, líric i teatre musical, jazz i modern. És cantant,  músic professional i coach vocal.

Té experiència en teatre musical. Va ser cantant de Lax’n’busto (2006-2016). Ha enregistrat diferents falques publicitàries, ha posat veu en ràdio i en diversos discos d’altres artistes. Ha participat en sèries de TV3, al disc de la Marató de TV3, etc. Ha estat professor de veu i a partir del 2012 imparteix classes de forma regular com a coach vocal, és actor i cantant de musicals.

Retribucions

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Assignació de 1.005 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.055€ anuals, corresponents a 11 sessions).
Assignació de 251,25€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 251,25€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.763,75€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular d’una comissió informativa.

Assignació de 100,50€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.
L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.110€.

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Assignació de 1.000 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.000€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 250€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 250€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.750€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular d’una comissió informativa.

Assignació de 100€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.000€.

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

salvador.racero@ajmanresa.cat