Govern obert i transparència

Mònica de Llorens Vall-Llossera - Junts

Nascuda el 1967. Llicenciada en Història de l’art per la UAB el 1990. Ha treballat a la UOC (1995-2022) com a delegada territorial a les Comarques Centrals, Comarques de Girona, Vallès Oriental i Occidental i Aragó. Durant aquests 27 anys ha representat la UOC al patronat de la FUB (Fundació Universitària del Bages).

Ha participat en projectes de desenvolupament territorial, patrimoni, turisme i paisatge.

Militant en l’independentisme des del 1984 quan entra a la JNC (Joventut Nacionalista de Catalunya) i, més tard, el 1986 a CDC. Actualment a Junts.

Membre de la junta dels Amics de l’Art Romànic del Bages del 1986 al 1991. Membre de la Junta d’Òmnium Bages-Moianès des del 2011 fins el 2019.

Retribucions

Acord de Ple del 21 de desembre de 2023

Càrrec: Portaveu. Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 50%.

Sou brut mensual: 1.499,01€. Sou brut anual: 20.986,14€

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Assignació de 1.005 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.055€ anuals, corresponents a 11 sessions).
Assignació de 251,25€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 251,25€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.763,75€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular d’una comissió informativa.

Assignació de 100,50€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.
L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.110€.

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Assignació de 1.000 € per assistència a la Sessió del Ple de la Corporació de caràcter ordinari amb caràcter mensual (11.000€ anuals, corresponents a 11 sessions).

Assignació de 250€ per assistència a una Sessió del Ple de caràcter extraordinari.

Assignació de 250€ per assistència a una comissió informativa ordinària amb caràcter mensual (2.750€ anuals, corresponents a 11 sessions). És titular d’una comissió informativa.

Assignació de 100€ per assistència a una comissió informativa extraordinària.

L’import anual màxim que podrà percebre aquest membre corporatiu és de 22.000€.

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

monica.llorens@ajmanresa.cat