Govern obert i transparència

Lluís Vidal Sixto Orozco - ERC

Nascut a Barcelona el 1960. Viu a Manresa des del 1960. Tècnic rellotger i llicenciat en Dret.

Fou monitor d’esplai de joves, voluntari d’entitats socials de la ciutat i promotor en diverses iniciatives legislatives populars.

Va ser militant de la JOC (Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya) i president nacional. Afiliat de CCOO des del 1977, ha exercit diverses responsabilitats territorials i nacionals del 1994 al 2023. Membre de Sindicalistes de CCOO per a la República i la Independència. Membre de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat en mandats municipals anteriors.

Càrrec

Regidor delegat d’

  • Ocupació i Emprenedoria
  • Acció Comunitària

Retribucions

Es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Acord de Ple del 16 de novembre de 2023

Règim de dedicació: Exclusiva. Percentatge de retribució: 100%.

Sou brut mensual: 3.997,36€. Sou brut anual: 55.963,04€

Acord de Ple del 4 de juliol de 2023

Règim de dedicació: Parcial. Percentatge de retribució: 100%.

Sou brut mensual: 3.977,47€  Sou brut anual: 55.684,58€.

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Contacte

lluis.sixto@ajmanresa.cat

Agenda

Accedir a l'agenda