Govern obert i transparència

Pla de comunicació i publicitat

L’objectiu del Pla de publicitat i comunicació institucional de l’Ajuntament de Manresa és, entre d’altres, donar compliment a les finalitats de servei públic, interès general, exercici de les competències pròpies, transparència, eficàcia, eficiència i veracitat, que guien tant l’actuació de l’Administració pública com l’execució de les campanyes de publicitat que es porten a terme en el seu si.

Pla de publicitat i comunicació institucional de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2023