Govern obert i transparència

Caps de servei

Cap de Servei de Cooperació en l'administració electrònica, la transparència i la protecció de dades - Lluis Granero i Vilarasau

Llicenciat en Dret per la UAB (1982), cursos de Llicenciatura en Filosofia UNED (1985), seminari per a Secretaris de l’ escola d’Administració Pública de Catalunya (2001), cursos sobre procediment contenciós administratiu a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 2008/2012, Govern Digital (2017).

Secretari Habilitat de l’ Ajuntament de Callús (1982) i Coordinador de personal i Règim interior de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1985). Ingressa a l’Ajuntament de Manresa com a Cap de Secció de secretaria general (1986). Fou Oficial Cap de la Policia Local de Manresa (1991) Cap del Servei de Seguretat ciutadana (1993), Secretari General Accidental (1996), Cap del servei de Secretaria Tècnica i Règim jurídic Local des del 2012. Fou Secretari de: la Mancomunitat de municipis del Bages per a l' Abocador, la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament, el Patronat de la Fundació mediterrània fira d'espectacles d'arrel tradicional i el Consell d'administració de la Societat Manresana d'equipaments escènics S.L. i lletrat dels serveis jurídics municipals des de 1993.

Des del 2018 és Cap del Servei de Cooperació en l’Administració electrònica, la transparència i la protecció de dades.

Cap de Servei de Tecnologies i Sistemes d'Informació - Xavier Naval Marcos

Llicenciat en informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990), postgrau de “Programació orientada a objectes” a la Universitat Politècnica de Catalunya (1996) i  postgrau de “Programació i disseny de software orientat a objectes” a la Universitat Politècnica de Catalunya (1997).

Ingressa a l’Ajuntament de Manresa com a funcionari de Carrera de nivell B (1989), laboral de nivell A (1992), funcionari interí de nivell A (2001), funcionari de carrera com a Tècnic Superior en informàtica (2002), Cap d'Unitat del SIG i Informació de Base” (2009). Des de setembre de 2021 és Cap de Servei de Tecnologies i Sistemes d'Informació

Durant els anys 2011 a 2015 va ser el president del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Manresa. Des de l'any 2007 és membre de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya en representació de la Federació de Municipis de Catalunya. Dins d'aquesta  també forma part de Comissió tècnica en Geoinformació, del grup de treball per a la per a la implementació del Registre Cartogràfic de Catalunya i del grup de treball per a l'elaboració d'especificacions tècniques.

Cap de Servei d'Organització i  Recursos Humans - Marta Garcia Bernaus

Llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2012); Postgrau de Gestió de Personal al servei de l’Administració Local –Associació    Catalana de Municipis i Comarques – Universitat Rovira i Virgili. (2013); Postgrau en pràctica jurídica - especialització en dret Administratiu i Civil a l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre col·legi d’Advocats de Barcelona (2013).

Tècnica jurídica als serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i comarques (del 2011 al 2016). Ingressa a l’Ajuntament de Manresa com a tècnica Superior/ Lletrada  al servei d’Organització i Recursos Humans, posterioment, com a tècnica Superior/ Lletrada  al servei d’Organització i Recursos Humans de (del 2016 al 2019)i Cap de secció de Recursos Humans (del 2019 al 2022).

Cap de Servei de Drets Socials - Jeroni Muñoz Soler

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996), Postgrau en Gestió de Projectes i Serveis Personals a l’Administració Local (2005) per la Universitat de Barcelona. Cursos d’especialització i extensió universitària en matèria de dret administratiu i contractació pública, així  diversos cursos en l’àmbit de la gestió pública.

Ha estat formador en diferents cursos de funció pública organitzats per la Diputació de Barcelona, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Funcionari de carrera de l’Ajuntament de Manresa des de l’any 2000, ha estat tècnic d’assessorament jurídic dels serveis a les persones, Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones i Cap de la Secció de Suport Jurídic de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones.

L’octubre de l’any 2020 va ser nomenat Cap del Servei d’Acció i Cohesió Social, Servei de Drets Socials.

Cap de Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports - Sílvia Saura Villar

Llicenciada en Educació Física per l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona, adscrit a la Universitat de Barcelona (1988), Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) expedit per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (1987).

Va ingressar a l’Ajuntament de Manresa com a funcionària de carrera amb plaça de tècnic mitjà de gestió especialitzada (del 1989 al 1991), funcionària de carrera en actiu amb plaça de tècnic superior d’esports des de 1991. Des del 2012, Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, amb caràcter provisional.

Cap de Servei del Servei del Territori - Maria Àngels Clotet Miró

Llicenciada en dret per la UB (1977) i doctora en  dret per la UB (1991).

Ingressà a l’Ajuntament de Manresa com a Tècnica d’Administració General, Lletrada,  per oposició lliure el 1978. Fins el 2000 ocupà diferents càrrecs (cap dels Serveis Jurídics i de Programació, etc.). Del 2000 al 2011 fou Secretària-interventora de l’Ajuntament de Cardona. I a partir del 2011, Cap dels Serveis de Territori de l’Ajuntament de Manresa.

Professora associada de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la UPF (des del 1992) Expert del Programa Local Democracy del Consell d’Europa, per Ucraïna i Rússia (1993-1997). Professora i directora de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de la FUB, adscrita a la UPF (1994-2000).

Cap de Servei d'Alcaldia-Presidència - Josep Joan Simón Carreras

Llicenciat en Dret per la Universitat  de Barcelona; màster en assessorament, gestió i promoció  immobiliària per la Universitat de Barcelona, formació complementària en desenvolupament local, sistemes de planificació econòmica, direcció d’empreses  i habitatge.

Ingressa a l’Ajuntament de Manresa com a tècnic del departament de promoció econòmica i director del viver d’empreses i de l’Escola Taller (1987 al 1991). Del 1991 al 2001, fou tècnic d’administració general, Cap de Negociat del serveis jurídics i programació, Coordinador del programa d’inversions,  Lletrat de l’Ajuntament i de la Mancomunitat de municipis per l’abocador.

Del 2002 al 2011 gaudí d’una excedència voluntària. Fou administrador d’empreses del sector immobiliari. Advocat i assessor en temes urbanístics i immobiliaris.

Des del 2011 és Cap de Servei d’Alcaldia-Presidència.

Cap accidental de Servei de Seguretat Ciutadana - Cap accidental de la Policia Local - Miquel Martínez Pavón

Graduat en Criminologia per la Universitat Oberta de Catalunya, té un postgrau en Lingüística per la UNED i   formació complementària en Lingüística Forense.  Té un mínor universitari en Periodisme i Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya.

Ingressa al cos de la Guàrdia Urbana de Manresa el 2 de gener de 1986, ascendeix a caporal l’any 1990 i a sergent l’any 1992.  Entre 2007 i 2009 exerceix, en comissió de serveis, com a  cap de la Policia Local de Santpedor. L’any 2009 es reincorpora com a sergent a la Policia Local de Manresa i l’any 2013 ascendeix a la categoria de sotsinspector i exerceix des de llavors com a sotscap del cos.  El febrer de 2022 es nomenat  cap accidental de la Policia Local i del Servei de Seguretat Ciutadana de l’ajuntament de Manresa per jubilació de l’anterior inspector cap. 

Ha estat professor de Deontologia Policial a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya els cursos 1998-99  i 1999-2000 i  professor adscrit al  Pla Agrupat de Formació contínua de la Diputació de Barcelona entre els anys 1999 i 2002,  amb l’especialitat  d'Investigació policial d'accidents de trànsit.

Cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions - Esteve Albàs Caminal

Llicenciat en Dret a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (1992); Diploma de Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (1993); Màster en Dret Públic i Organització Administrativa a l’Institut d’Educació Contínua adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, com a becari de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (1998).

Funcionari de carrera de l’Ajuntament de Manresa, des de gener de 1993, sempre desenvolupant tasques en els àmbits de la contractació administrativa, la gestió del patrimoni i el règim jurídic local. En l’actualitat, ocupa el lloc de treball de cap de servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

Ha participat com a  docent en diversos seminaris i cursos relacionats amb la contractació administrativa i el procediment administratiu, organitzats per la Fundació Universitària del Bages, la Diputació de Barcelona, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Cap de Servei de Desenvolupament Local - Javier Cano Caballero

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999). Postgrau en Desenvolupament Local i Comunitari per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000). Mestratge en Alta Funció Directiva per l’Escola d’Administració Publica (2009). Mestratge en Administració i Govern Electrònic per la Universitat Oberta de Catalunya (2022). Funcionari de carrera A1, Tècnic d’Administració General.

Va iniciar la seva carrera a l'administració pública al 2001 amb una estada en pràctiques a l’Oficina Jove de Sant Quirze del Vallès, donant suport a la planificació d’accions. L’any 2002 s’incorpora al Consell Comarcal del Bages a l’àrea de Promoció Comarcal com a tècnic de desenvolupament comarcal, dissenyant i executant projectes de promoció econòmica i desenvolupament local. L’any 2003 passa a l'ajuntament de Manresa com Tècnic d’Administració General adscrit al Servei de Desenvolupament. L’any 2011 passa a ocupar la prefectura de la Secció d’Ocupació, desenvolupant les tasques pròpies de comandament de la Secció. L’any 2016 passa a ocupar la plaça de Cap de Servei de Desenvolupament Local que ha vingut ocupant fins l’actualitat.

Cap de Servei d'Urbanisme - Ricard Torres Montagut

Falta

Cap de Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials - David Closes Nuñez

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Ha treballat principalment en projectes d’escala urbana, en projectes d’espai públic i en propostes de paisatge per a diferents administracions públiques. Del 2004 al 2011 va exercir de cap del Servei de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Manresa.

Cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans - Jacint Seriols Sibila

Pèrit Mercantil  per l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell – (1980);  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Secció Economia General) per la Universitat Autònoma de Barcelona – (1983).

En el sector privat, fou Director Administratiu i Cap de Personal (1986-1992), Director Financer i Cap de Personal (1992-1995) i Cap d’Administració (1995).

Ingressà a l’Ajuntament de Manresa com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (1996-2001). Els càrrecs que ha ocupat a l’Ajuntament de Manresa són: Tècnic superior de desenvolupament empresarial (2001-2011), economista (2011-2013), cap de Secció d’Activitat Econòmica (2013-2016), tècnic superior (2016-2017), cap de secció de serveis urbans (2017 a 2021). Des de febrer de 2021 és Cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans.

Responsable d'assessorament al sector públic municipal - Jordi Rodríguez Fuentes

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992). Diploma de Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic a la facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.

Funcionari de l’Ajuntament de Manresa des de l’any 1984, ha estat en diversos departaments de l’Ajuntament, com ara Programa d’Inversions Municipal, Contractació, Serveis Jurídics, Via pública i Territori. Va ser coordinador dels serveis jurídics de Territori i cap de l’Oficina jurídica de Llicències entre 2015 i 2022.

L’octubre de 2022 fou nomenat Responsable d’assessorament al sector públic municipal.