Govern obert i transparència

Navegador anònim Tor

TOR

Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l'eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega- . En aquest enllaç, podeu veure un vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR. 

L’anàlisi de les eines usades aconsella facilitar aquesta opció d’anonimat per preservar la integritat de qui comunica, sovint en situació de vulnerabilitat.

La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan us connecteu a internet amb TOR, la connexió passa a través d’una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

L’ús de la xarxa TOR per accedir a la bústia de denúncies anònimes és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. Això no obstant, cal recordar que qui comunica també ha de preservar l’anonimat en el moment de l’emissió.

Es recorda que, en general, els servidors públics que treballen amb xarxes institucionals no tenen accés a aquesta pàgina de descàrrega des dels seus llocs de treball. Per fer ús del navegador TOR, l’han d’instal·lar des del seu dispositiu personal.

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.